Konsulent Stakeholder Intelligence

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. juni, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi inviterer deg til å ta i bruk din kunnskap, energi og kommersielle orientering i en stilling hvor du vil bli en sentral del av vårt konsulent-team som designer, gjennomfører og rapporterer interessentundersøkelser for alle typer private og offentlige virksomheter. For denne rollen trenger du interesse for og kunnskap om statistikk og kvantitativ metode, god kjennskap til programmer som Excel og SPSS, en strukturert og analytisk tilnærming til oppgaver, og et ønske om å jobbe i et kommersielt miljø. Er du vår nye Konsulent Stakeholder Intelligence? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av vår Stakeholder Intelligence avdeling

Som vår nye konsulent blir du en del av en avdeling i vekst hvor kjerneaktiviteter er salg, design, gjennomføring, analyse, og utvikling av undersøkelses- og rapporteringsløsninger, og presentasjon av disse rettet mot ansatte, kunder, brukere og andre interessenter. Rambøll Stakeholder Intelligence gjennomfører prosjekter for en lang rekke offentlige og private virksomheter i Norge. Alle produkter og konsepter i Stakeholder Intelligence baserer seg på en avansert IT-plattform som er state-of-the-art i bransjen. Til grunn for alle undersøkelser og sammenstillinger ligger SurveyXact som er markedets mest fleksible og brukervennlige spørreskjemaverktøy og et av Skandinavias mest utbredte systemer. I tillegg har vi utviklet en lang rekke IT-løsninger som understøtter komplekse innsamlings- og rapporteringsprosesser. Avdeling Stakeholder Intelligence består i dag av ca. 120 ansatte i Norge, Sverige, og Danmark, og er nå etablert som en av de førende aktørene i Skandinavia på blant annet medarbeider-, bruker- og kundeundersøkelser, samt kvalitetssystemer til utdanningssektoren i Norge. Avdeling Stakeholder Intelligence i Norge vokser, og vi har behov for nye konsulenter som kan bidra til å utvikle vår virksomhet.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

  • Gjennomføring, analyse og rapportering av spørreundersøkelser. Dine primære arbeidsoppgaver vil være prosjektledelse, design av undersøkelser, forberedelser til datainnsamling, gjennomføring, databehandling, og analyse/rapportering.
  • Bidra til å utvikle og utvide vår virksomhet, blant annet ved å inngå i tilbudsteam, og aktivt jobbe med salg til nye og eksisterende kunder.
  • Som konsulent vil du selv gjennomføre prosjekter og disponere et prosjektteam med ulike kompetanser og egenskaper. Du får ansvar for fremdrift, løpende kundedialog, kontroll på data og systemer, analyse og rapportering, samt å videreutvikle kunderelasjonen. Konsulenten har en nøkkelrolle i å sikre høy kvalitet i våre leveranser med påfølgende tilfredse kunder.

Vi støtter den faglige utviklingen din

  • Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:
  • Du har relevant høyere utdanning, gjerne innenfor økonomiske fag, organisasjonspsykologi, samfunnsvitenskapelige fag eller markedsføring, fortrinnsvis på masternivå
  • Du har 0-3 års arbeidserfaring. Nyutdannede oppfordres til å søke. Dersom du har arbeidserfaring, er det fortrinnsvis innen analyse og/eller prosjektledelse, og du er kjent for å levere høy kvalitet i dine prosjekter
  • Du har erfaring med bruk av SPSS og Excel eller tilsvarende programmer
  • I denne rollen vil det være en fordel om du også liker å jobbe selvstendig og «dykke ned i» problemstillingene. Du liker også å presentere resultater og formidle funn, både skriftlig og muntlig.
  • Velkommen til vår divisjon for Management Consulting
  • Rambøll har ett av Nordens største miljøer innen Management Consulting, med en sterk forankring i offentlig utvikling. Våre 500 eksperter er med å ruste bedrifter og samfunn for en bærekraftig fremtid. Vi tilbyr kundene våre verdifull innsikt, og vår globale kunnskapsbase med 14 000 medarbeidere gir oss mulighet til å kombinere teknisk ekspertise med konsulenttjenester.

Rambøll i Norge 

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 5. juni 2019. Legg ved karakterutskrifter fra studiene. Søknader behandles fortløpende.

Kontaktpersoner

Martin Aabech
E-postadresse: mnaa@ramboll.com
Telefonnummer: +47 97175410

Hvem er Rambøll?

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1450 medarbeidere fordelt på 17 kontorer og internasjonalt har vi totalt 13 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Les mer om Rambøll og se flere ledige stillinger