Konserndirektør Utbygging

Stillingsbeskrivelse

Som leder for utbyggingsdivisjonen vil du få ansvar for en av Norges største og mest komplekse prosjektporteføljer og 600 engasjerte og dyktige medarbeidere. I de kommende årene skal det bygges for anslagsvis 10 mrd. hvert år for å utvide og modernisere infrastruktur for fremtidsrettet jernbane i Norge. Dette er komplekse prosjekter med stor samfunnsbetydning og kontinuerlig oppmerksomhet i media og politiske miljøer.

Arbeidsoppgaver

Som leder for utbyggingsdivisjonen vil du få ansvar for en av Norges største og mest komplekse prosjektporteføljer og 600 engasjerte og dyktige medarbeidere. I de kommende årene skal det bygges for anslagsvis 10 mrd. hvert år for å utvide og modernisere infrastruktur for fremtidsrettet jernbane i Norge. Dette er komplekse prosjekter med stor samfunnsbetydning og kontinuerlig oppmerksomhet i media og politiske miljøer.

Til å lede og utvikle denne divisjonen og sikre prosjektgjennomføringen, søker vi en dyktig leder med solid erfaring fra styring av store komplekse prosjekter og prosjektporteføljer innen infrastruktur, industri, energi eller andre relevante sektorer. Vi forutsetter høyere relevant utdanning, og internasjonal erfaring er en fordel.

Du er strategisk sterk, dyktig til å kommunisere på alle nivå, inspirerer og samarbeider godt med alle på tvers i virksomheten. Stillingen rapporterer til konsernsjef og inngår i en ledergruppe med et helhetlig ansvar for å profesjonalisere og effektivisere jernbanen i Norge. Kostnadene ved bygging av ny jernbaneinfrastruktur skal reduseres i tråd med den overordnede strategi.

Interessert?

Kontakt Visindi ved v/Jenny Homme, tlf. 916 56 102 eller Magne Amundsen, tlf. 916 56 101. Alle henvendelser til Visindi behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase i prosessen. Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Kandidater som ønsker unntak fra offentlighet bes å begrunne dette i søknaden.

Søknad med CV mottas snarest og senest innen 30. september 2019.

       

Kontaktpersoner

Jenny Homme
Telefonnummer: 916 56 102
Magne Amundsen
Visindi
Telefonnummer: 916 56 101

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger