Konseptutvikler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR Eiendom er Norges ledende knutepunktsutvikler. I vår portefølje er all norsk jernbaneeiendom samlet. Porteføljen består blant annet av stasjoner, jernbanetilknyttede service- og driftsbygg, næringsbygg, boliger og tomter. De fleste eiendommene er sentralt plassert ved kollektivknutepunkter og langs jernbanen. Vår divisjon står for en viktig inntektskilde for Bane NOR, og består av ca. 200 medarbeidere som utgjør et profesjonelt og helhetlig eiendomsmiljø.

Vi søker nå to konseptutviklere til vår nyopprettede avdeling konsept og plan. Du vil få muligheten til å utvikle konsept for fremtidens knutepunkt i et av landets mest spennende eiendomsmiljøer. For å lykkes i stillingen kreves det tett samarbeid med andre avdelinger i divisjonen og mellom divisjonene. Vi ønsker å ta en aktiv rolle i å skape fremtidens knutepunkter og bidra til klimavennlig og god stedsutvikling. Derfor trenger vi deg som kan bidra til å skape gode, realistiske, kreative og innovative konsepter som gjør jernbanestasjoner til gode offentlige rom med gode utforminger og løsninger som motiverer flere til å reise kollektivt.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle konsept knyttet til det å være byggeier, premissleverandør og ikke minst utleier av strategisk eiendom langs jernbanen i Norge. Konseptutviklingen skal skje i nært samarbeid med de andre divisjonene i Bane NOR og internt i Eiendom.
 • Utvikle konsepter som bidrar til god byutforming og gode tettsteder som muliggjør klimavennlige transportløsninger og tilrettelegger for digital utvikling. Konseptene skal bære preg av innovasjon, være fremtidsrettet og legge til rette for lokal utvikling i samarbeid med kommuner og fylkeskommuner. Helhetlig reisekjedetenkning og samarbeid med andre transportaktører en viktig forutsetning.
 • Utvikle/utarbeide løsninger som kombinerer kommersiell utvikling og publikumsarealer på en god måte. Delansvar for stasjonshåndboken, arkitekturstrategi, og andre eksisterende konsept.
 • Konseptene skal bidra til at Bane NOR eiendom når målet om å bli best på knutepunktutvikling i Europa.
 • Yte faglige råd, støtte og opplæring
 • Andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet kan tillegges stillingen

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen relevante fag og relevant erfaring
 • God kompetanse innen byutvikling, arkitektur, byggfunksjonalitet, markedsføring, samfunnsutvikling
 • Kunnskap om jernbane, eller kollektivtrafikk er en fordel
 • Erfaring fra å utvikle systemer og utforme krav
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Personlige egenskaper

 • Kreativ, innovativ og målrettet
 • Åpen, engasjert og profesjonell
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, men evner å arbeide selvstendig
 • Ønske om å bidra til å gjøre Bane NOR til Europas beste på knutepunktsutvikling.

Kontaktpersoner

Eili Vigestad Berge
Telefonnummer: 414 63 434

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere stillingerSe videopresentasjon