Konseptutvikler IKT

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Seksjon for Teknologi og mobilitetstjenester er en del av Avdeling for Strategi og Utvikling og har et overordnet ansvar for å utvikle AtBs strategier for teknologiutvikling og gjennomføre utviklingsprosjekter i tråd med denne strategien. 

Nye digitale tjenesteplattformer gir helt nye muligheter for hva vi kan tilby kundene våre framover. 

I arbeidet med å gripe disse mulighetene ønsker vi å styrke laget med en innovativ medarbeider med en sterk interesse for hvordan man kan utnytte mulighetene i nye teknologier og løsninger. Du vil få en viktig rolle innenfor utprøving og utvikling av nye løsninger blant annet innenfor informasjons- og billettsystemer. Med dine forslag til løsninger vil du i stor grad kunne påvirke hverdagen for reisende i Trøndelag i dag og i framtiden.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i utviklingen av fremtidens mobilitetssystemer og tjenester
 • Identifisere forbedringsbehov i eksisterende systemer og komme med forslag til hvordan disse kan løses
 • Bidra i anskaffelse av nye informasjonssystemer, blant annet billettsystem.
 • Delta i eksterne utviklingsprosjekter

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå
 • Relevant arbeidserfaring kan til en viss grad kompensere for formell utdannelse
 • Erfaring med teknologiutvikling og –prosjekter
 • Forståelse for og erfaring fra å koordinere ulike tekniske systemer med hverandre
 • Forståelse for sluttbrukers behov og å kunne se ulike forhold i et helhetlig perspektiv

Personlige egenskaper

 • Opptatt av hvordan vi kan fornye og forbedre løsninger og prosesser i hverdagen
 • Høy grad av selvstendighet og gjennomføringsevne
 • Strukturert og løsningsorientert
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter i norsk og engelsk
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende stilling i et selskap med et stort utviklingspotensial og viktig samfunnsoppdrag
 • Betydelige muligheter for påvirkning, innflytelse og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser

Kontaktpersoner

Tom Nørbech
Seksjonsleder teknologi og mobilitetstjenester
Telefonnummer: +47 90 89 68 51

Hvem er AtB?

AtB er mobilitetsselskap for offentlig kollektivtrafikk i Trøndelag. Vi har ansvar for å planlegge, anskaffe, drifte, utvikle og markedsføre et framtidsrettet mobilitetstilbud for hele Trøndelag. Vi jobber for at tilbudet skal være samordnet, attraktivt, miljøvennlig og tilpasset ulike behov og reisemønster. AtB skal være et samlende kompetanseorgan for kollektivtrafikken i Trøndelag.

 

Våre verdier er helhetlig, forutsigbar og innovativ. Disse er med på å forme vår kultur og måten vi utfører våre tjenester på. Vi søker å etterleve verdiene både internt i organisasjonen og eksternt ut mot markedet. Det har vært en stor økning i antall kollektivreisende de siste årene i Trøndelag, og nasjonale mål sier at andelen som reiser kollektivt skal øke med 50 % innen 2050. AtB omsatte i 2017 for ca. 1,5 mrd. NOK. Selskapet er registrert som AS og 100 % av aksjene eies av Trøndelag fylkeskommune.