Konfigurasjonsstyrer teknisk dokumentasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Enhet Signal, i divisjon Digitalisering og teknologi, utfører blant annet prosjektering, godkjenning og kontroll av endringer som utføres i signal- og sikringsanlegg. På Oslo S-Skøyen er det ulike prosjekter og fornyelser som medfører endringer i dokumentasjon og signaltekniske tegninger. Prosesser for gjennomføringen er basert på internasjonale RAMS-krav til anlegg med sikkerhetsnivå SIL-4.

Arbeidsoppgaver
 • utvikle effektive metoder og rutiner for revisjonshåndtering av teknisk dokumentasjon i SIL-4 anlegg
 • sikre god flyt av dokumentasjon mellom prosjekter
 • samhandle med prosjektene og drift
 • delta i prosjektmøter for å innhente informasjon om status, fremdrift og risiko
 • rapportere status på dokumentasjon i prosjektetene
 • opplæring og veiledning

  I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge å få gjennomført andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre.

Ønskede kvalifikasjoner
 • teknisk utdanning innen relevante fagområder
 • erfaring fra arbeid med teknisk dokumentasjon, prosjekt-/prosjekteringsledelse, tekniske arbeidsprosesser og utvikling av metoder og rutiner
 • erfaring fra arbeid med styring og ledelse av tekniske prosjekter og prosesser
 • fordel med kjennskap til RAMS-krav og sikkerhetsnivå SIL-4
 • kunnskaper om revisjonshåndtering av prosjekt- og anleggsdokumentasjon
 • kunnskap om konfigurasjonsstyring av teknisk dokumentasjon
 • ferdigheter i avansert Office (Excel+MS project)
 • kunnskaper om ulike dokumenthåndteringsverktøy og databaser
Personlige egenskaper
 • har evner til å avdekke potensialet for forbedring av prosesser, og å initiere og iverksette endringer av disse
 • evner til positiv samhandling med ulike aktører i Bane NOR, og gjennom dette bidra til effektive prosesser og gode resultater
 • offensiv, profesjonell og engasjert
 • bidra til å styrke Bane Nors sikkerhets-, samarbeids-, resultat- og nøyaktighetskultur
Vi tilbyr
 • gode utviklingsmuligheter i en profesjonell organisasjon i sterk vekst
 • et godt og humørfylt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • forsikrings- og pensjonsordninger
 • årsbillett på NSBs tog
 • betalt overtid og fleksible arbeidsordninger

Kontaktpersoner

Janne Hagner
Telefonnummer: 48117373
Thorkil Aschehoug
Telefonnummer: 91656359

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon