Komplekse utfordringer hos teknologiorientert bransjeleder

Løsningsarkitekt - skytjenester

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. juli, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Agder Energi har en ny konsernstrategi, hvor digitalisering og teknologiadapsjon er sentrale virkemidler for realisering. Teknologienheten er i sterk vekst og søker en nettverksorientert nøkkelperson med et helhetstenkende og rådgivende fokus.

Rollen får ansvar for design, videreutvikling og prosjektarbeid knyttet til teknisk arkitektur. I tillegg vil du være sentral i forhold til å skape samhandling i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning. Agder Energi har gjort et strategisk valg om å satse på Microsoft Azure som skyplattform. Følgelig vil du være en viktig premissgiver for konsernets anvendelse av teknologien, både som datasenter og plattform for IKT-løsninger.

Vi tilbyr en teknologidrevet og synlig rolle hvor du i kraft av konsernets størrelse og økte europeiske tilstedeværelse, vil jobbe med krevende problemstillinger innen integrasjons-, sikkerhets- og løsningsarkitektur. Konsernet finnes på listen blant Norges mest innovative selskaper, og har et kjent og positivt omdømme.

Se gjerne videopresentasjon for deler av konsernets virksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • Design, videreutvikling og prosjektarbeid knyttet til konsernets tekniske arkitektur
 • Optimalisere integrasjons-, sikkerhets- og teknisk løsningsarkitektur i applikasjonsporteføljen, herunder utarbeide retningslinjer for teknisk arkitektur
 • Bidra til teknologivalg som gir driftsikre, effektive og helhetlige løsninger og prosesser
 • Delta i arkitekturforum, inkludert det å legge frem saker, drøfte dem og melde tilbake til systemeiere, forretningsrådgivere og -ledelse
 • Sikre godt samarbeid med applikasjonsansvarlige, leverandører, forretningssiden og prosessledere
 • Bidra til verdiskaping fra teknisk implementering av informasjonsmodell

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen IKT/informatikk
 • Konsulentbakgrunn og/eller erfaring fra komplekse organisasjoner med fokus på automatisering, teknologi, integrasjon og samhandling
 • Prosjekterfaring innen teknisk arkitektur herunder leverandøroppfølging
 • Gjerne kompetanse innen integrasjonsutvikling, nettverk, sikkerhet og/eller bruk av skytjenester, gjerne Microsoft Azure

Personlige egenskaper

 • Nettverksorientert og relasjonell
 • Utvise en effektiv og tydelig kommunikasjonsform, som skaper tillitt og trygghet
 • Mål- og resultatorientert med evne til å sette seg inn i forretningens problemstillinger og muligheter
 • Helhetstenkende og analytisk tilnærming med evne til å nå inn til kjernen i komplekse problemstillinger
 • Ansvarsbevisst og strukturert
 • Beslutningsdyktig og handlekraftig ledertype med fokus på fremdrift og god oppfølging
 • Proaktiv og selvstendig

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr

 • En viktig rolle i videreutvikling og operasjonalisering av Agder Energi konsernets IKT-strategi
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Konsernets størrelse og økte europeiske tilstedeværelse bidrar til en kompleks og variert prosjektportefølje
 • Fagområdet representerer et strategisk viktig satsningsområde i Agder Energi
 • Konkurransedyktige betingelser i en solid og innovativ virksomhet med positivt omdømme

Annen informasjon:

Ring gjerne Stefan Jensen eller Frank Amundlien i SelectionPartner for en uforpliktende og konfidensiell samtale

SelectionPartner AS er spesialister innen lederrekruttering.
Partnerne har lang erfaring, gode nettverk og dokumentert rekrutteringskompetansen på topp nasjonalt nivå.
Med en frittstående posisjon og dedikert fokus, fremskaffes kandidater effektivt og etisk etterrettelig.

Kontaktpersoner

Frank Amundlien
Sivilingeniør og partner, SelectionPartner
Telefonnummer: (+47) 916 46 600
Stefan Jensen
Siviløkonom og partner, SSelectionPartner

Hvem er Agder Energi AS?

Agder Energi har som visjon å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi og energitilknyttede tjenester. Vi har omfattende drifts- og utbyggingsoppgaver innen vannkraft og i strømnettet. 

Agder Energi har også et betydelig finansielt miljø innen forvaltning av og handel med fornybar energi. Agder Energi er landets tredje største energikonsern. Med rundt 1 300 ansatte og utbredt virksomhet i begge agderfylkene er konsernet en av de mest betydningsfulle bedriftene på Sørlandet. Konsernets driftsinntekter er ca 9 milliarder kroner. 

Les mer på www.ae.no

Se videopresentasjon