Kommunikatør med vidsyn

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker deg som gjennom sosiale medier og direktørens foredrag, kan fortelle de gode historiene om hvordan NVE varsler om og sikrer befolkningen mot naturfarer, og sørger for fornybar strøm i kontaktene.

Vi har et ledig vikariat fra 1. januar 2019 til 31. desember 2019.

Du vil få muligheten til å arbeide tett på NVEs toppledelse og formidle temaer som er viktig for folks trygghet og Norges verdiskaping. Du må være ambisiøs og oppfinnsom på egne og NVEs vegne. Vi søker deg som får energi av å prøve deg på nye kommunikasjonsutfordringer, som er ryddig og glad i natur og mennesker.

I kommunikasjonsstaben er vi åtte kommunikatører som jobber tett med ledelsen og fageksperter. Du må kunne formidle stoff om vann og energi på en god måte, og gjøre det tilgjengelig på ulike sosiale flater. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling i lokaler rett ved Frognerparken.

Arbeidsoppgaver
  • Styrke NVEs arbeid på sosiale medier
  • Sørge for at vassdrags- og energidirektørens presentasjoner holder et høyt nivå
  • Fortelle de gode historiene fra hvordan NVE utfører sitt samfunnsoppdrag
  • Inngå i kommunikasjonsstabens rullerende deskordning og bidra med kommunikasjonsfaglige oppgaver som pressehåndtering, tekstutforming, publisering etc.
  • Bidra inn i beredskapssituasjoner
  • Diverse kommunikasjonsoppgaver
  • Jobben vil innebære noe reisevirksomhet, anslagsvis 10-20 dager i året
Ønskede kvalifikasjoner
  • Kommunikasjonsfaglig utdanning på minst bachelornivå
  • Erfaring i bruk og kunnskap om utvikling av sosiale medier
  • Fordel med relevant arbeidserfaring
  • Gjerne kjennskap til offentlig sektor
  • Kunne lage gode presentasjoner
  • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
  • Interesse for NVEs ansvarsområder
  • Du må kunne sikkerhetsklareres
Personlige egenskaper
  • Evne til å jobbe selvstendig og i tverrfaglige team
  • Evne til å planlegge, koordinere og følge opp saker inn mot toppledelse og ulike fagmiljøer under et til tider stort tidspress
  • Serviceinnstilt
  • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt
Vi tilbyr
  • En spennende kommunikasjonsstilling i et moderne direktorat med varierte, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
  • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
  • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
  • Trening i arbeidstiden
  • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser
  • Stillingen lønnes som førstekonsulent/rådgiver (1408/1434) etter det offentlige regulativ, fra kr 445 000,- til kr 623 500,- pr. år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes
  • Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler

   I NVE har vi et tverrfaglig miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. NVE er også en IA – bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

   Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Kontaktpersoner

Hanne Bakke
Telefonnummer: (+47) 22 95 98 32
Kathrine Berg Nilsen
Telefonnummer: (+47) 22 95 98 62
Kjetil Hillestad
Telefonnummer: (+47) 47 97 35 46

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger