Kommunikasjonsrådgivere - digital kommunikasjon og sosiale medier

Kommunikasjonsrådgivere 

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingene og oss

Vi søker to kommunikasjonsrådgivere som er vant til å jobbe med digitale flater og sosiale medier. Med to nye på laget, er vi sju medarbeidere i kommunikasjonsavdelingen i Statens vegvesen Vegdirektoratet. Stillingene har arbeidssted i Oslo.

Vi ønsker oss kolleger som er omgjengelige og som jobber like godt i egen gruppe som i samarbeid med andre fagmiljøer i etaten. Du får være en del av et kompetent miljø som jobber for kundene, landets trafikanter. Statens vegvesen har kommet langt med digitale tjenester, men vi skal strekke oss enda lengere for å bli en datadrevet, effektiv offentlig etat. Vi arbeider i hele landet, og det vi gjør betyr noe for folk.

Arbeidsoppgaver

Stillingene krever at du er dyktig med tekst og visuelle virkemidler. Du må kunne

 • lage budskap og tekst som fungerer i sosiale medier
 • produsere innhold og publisere i alle kanaler
 • måle og analysere brukeratferd

Digital markedsfører/kommunikasjonsrådgiver

Du blir en viktig bidragsyter i profileringen av en av Norges største offentlige arbeidsgivere. Du må ha innsikt i strategisk bruk av kommunikasjon for å bygge vår posisjon i arbeidsmarkedet. Oppgavene løses i tett kontakt med HR-miljøer og fagavdelinger. Du vil også jobbe med andre kommunikasjonsoppgaver. Du skal være med på å øke verdien ved målrettet bruk av sosiale medier. Du må kunne planlegge kampanjer og annonsering, følge opp annonseavtaler og forvalte visuelle elementer. Vi ser for oss at du har bakgrunn fra tilsvarende arbeid i et byrå, privat eller offentlig virksomhet.

Kommunikasjonsrådgiver

Du har et «digitalt hode» som kan gjøre oss enda bedre og mer synlige i sosiale medier. Du skriver godt og tenker klart, kan snu deg rundt og produsere og redigere film og andre visuelle elementer. Det er en fordel om du også har erfaring med å strømme møter via Teams Live/Youtube og gi gode råd til arrangører og presentatører. Du må ellers kunne bidra i en gruppe som har varierte oppgaver og brede flater til interessenter og media. Du kan ha bakgrunn fra media, byrå eller et annet kommunikasjonsmiljø. 

Kvalifikasjonskrav

Du har relevant utdanning med minimum bachelorgrad fortrinnsvis innenfor fagene kommunikasjon, markedsføring eller HR. Omfattende og relevant erfaring fra aktuelle fagområder kan kompensere for manglende formell utdanning. Formuleringsevne på norsk, skriftlig og muntlig må være meget god. Du behersker også engelsk muntlig og skriftlig.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi ønsker at du

 • samarbeider godt med andre og trives med å jobbe med flere oppgaver samtidig
 • har kvalitet i leveransene, selv med høyt tempo og frister
 • evner å forstå detaljer, men samtidig kunne se helhet
 • har gode kommunikasjonsevner og trives med å jobbe mot ulike fagmiljøer

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • godt arbeidsmiljø i lokaler sentralt på Brynseng i Oslo
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingene?

Ta kontakt med fungerende kommunikasjonsdirektør Kjell Solem på mobil 916 68 292, epost:  kjell.solem@vegvesen.no eller seniorrådgiver Frida Gunnestad Johansen på mobil 950 51 988, epost: frida.gunnestad.johansen@vegvesen.no

Søk stillingene på www.vegvesen.no/jobb innen 26.05.2021. Vi ber deg om å opplyse i søknaden om hvilken stilling du søker på.

Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Kontaktpersoner

Frida Gunnestad Johansen
Seniorrådgiver
Mobil: 950 51 988
Kjell Solem
Kommunikasjonsdirektør
Mobil: 916 68 292

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger