Kommunikasjonsrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statens vegvesen jobber for en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag for landets innbyggere. Vil du være med på laget?

Vi søker en kommunikasjonsrådgiver til et toårig vikariat i kommunikasjonsseksjonen i divisjon Transport og samfunn. Seksjonen består av tolv medarbeidere. Stillingen har arbeidssted Oslo.

Vi ønsker oss en kollega som er omgjengelig og som jobber like godt i egen gruppe som i andre fagmiljøer i etaten. Du får være en del av et kompetent miljø som jobber for kundene, landets trafikanter. Statens vegvesen har kommet langt med digitale tjenester, men vi skal strekke oss enda lenger for å bli en datadrevet, effektiv offentlig etat. Vi arbeider i hele landet, og det vi gjør betyr mye for folk.

Hva skal du jobbe med?

 • Analysere kommunikasjonsutfordringer, og planlegge, gjennomføre og evaluere kommunikasjonstiltak sammen med ledere og fagfolk i divisjonen.
 • Intern og ekstern kommunikasjon.
 • Lage budskap og tekst som fungerer på ulike flater.

Hvem er du?

Du har relevant utdanning fra høyskole eller universitet på minimum bachelornivå. Omfattende og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Du har erfaring med kommunikasjonsarbeid i alle faser – analyse, planlegging, gjennomføring og evaluering. Du har også kompetanse og erfaring med innholdsproduksjon for digitale flater.

Formuleringsevne på norsk må være meget god, både muntlig og skriftlig. Du behersker også engelsk muntlig og skriftlig. Du bør i tillegg ha god forståelse for politiske prosesser, og samfunns- og organisasjonsliv. Det er en fordel om du har erfaring fra offentlig forvaltning. 

Vi ønsker at du

 • er selvstendig og proaktiv
 •  tar initiativ og gjennomfører
 •  ser det store bildet og de viktige detaljene
 •  liker å jobbe selvstendig og i team
 •  er løsningsorientert og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Andre opplysninger

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.Vi tilbyr deg også:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med fungerende kommunikasjonssjef Åsmund Møller Johansen på e-post asmund-moller.johansen@vegvesen.no eller mobiltelefon 991 02 237.

Kontaktpersoner

Åsmund Møller Johansen
Fungerende kommunikasjonssjef

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger