Kommunikasjonsrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kommunikasjon og samfunnskontakt i Bane NOR består av rundt 60 medarbeidere og har ansvar for intern kommunikasjon og topplederstøtte, eksternkommunikasjon, PR og sosiale medier, samfunnskontakt, myndighetskontakt, beredskapskommunikasjon samt merkevare og design. 

Vi er på jakt etter en strategisk og erfaren kommunikasjonsrådgiver til å jobbe med kommunikasjonsoppgaver knyttet til drift, vedlikehold og mindre prosjekter i Oslo-området og Østlandet. Vår nye medarbeider må ha solid erfaring med strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid, være en dyktig rådgiver, ha erfaring med internt kommunikasjonsarbeid og erfaring i bruk av ulike kommunikasjonsplattformer. Kommunikasjonsrådgiveren vil jobbe med banesjefer og prosjektsjefer i området og rapporterer til kommunikasjonssjef for Infrastrukturdivisjonen.

 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre ulike typer kommunikasjonstiltak
 • Profilere områdets aktiviteter på Bane NORs intranett, nettsider, i sosiale medier og i media ellers og vise omverdenen noen av de viktige tiltakene Bane NOR gjør for å utvikle en bedre jernbane.
 • En viktig arbeidsoppgave er å informere og ha løpende kontakt med berørte naboer i prosjekter
 • Du skal være en kommunikasjonsressurs for banesjefer og prosjektsjefer i området, og sikre at arbeidet med kommunikasjon ivaretas for å sikre et godt omdømme
 • Utføre oppgaver for den sentrale kommunikasjonsstaben ved behov

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det forventes at du har bred kommunikasjonsfaglig kompetanse og erfaring på strategisk og operasjonelt nivå
 • God evne til planlegging og gjennomføring av kommunikasjonsaktiviteter
 • Rollen krever relevant høyere utdannelse fra høyskole eller universitet
 • Dokumentert erfaring med krisehåndtering 

Bane NOR samarbeider med et eksternt selskap for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen

Personlige egenskaper

 • Du må ha svært gode samarbeids- og relasjonsbyggende evner – på tvers av organisasjonsenheter og mot eksterne samarbeidspartnere
 • Du er trygg i rådgiverrollen og har god gjennomslagskraft
 • Du har god driv, er engasjert og løsningsorientert med høy gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Faglig utfordrende stilling hos en viktig samfunnsaktør
 • En synlig rolle med stor påvirkningskraft og utviklingsmuligheter i en organisasjon i sterk vekst
 • Vi har nylig flyttet inn i et av landets mest moderne forretningslokaler nær Oslo S
 • Gode pensjonsordninger, samt personalbillett med Vy sine tog

Kontaktpersoner

Marianne Øiahals
Kommunikasjonssjef for Infrastrukturdivisjonen
Telefonnummer: 400 29 632

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger