Kommunikasjonsrådgiver - Leikanger

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Divisjon drift og vedlikehold har en rolle som veieier for riksvegene inkludert riksvegferjestrekninger, samt planlegge og gjennomføre mindre utbyggingsprosjekter. 

Det er nå ledig arbeidsområde som kommunikasjonsrådgiver i Drift- og vedlikeholdsområde vest.

Teamet jobber med strategisk og operativ kommunikasjonsrådgivning og planlegger og gjennomfører kommunikasjonstiltak. 

Kommunikasjonsteamet er en del av styringsstaben, som er divisjonsdirektørens nærmeste styringsstøtte.

Vi ønsker en samfunnsengasjert rådgiver som følger det daglige nyhetsbildet, har kunnskap om politiske prosesser, bidrar til vegvesenets samfunnsengasjement og er opptatt av brukerne.

Arbeidsoppgaver

Kommunikasjonsteamet på Drift og vedlikehold har fem rådgivere og en teamleder. Rådgiverne er knyttet til sitt geografiske område, men jobber faglig tett i teamet med både intern og ekstern kommunikasjon. Dette skjer i nært samarbeid med områdelederne og fagavdelingene.

Rådgiver må i tillegg også påregne å gjøre oppgaver for de andre enhetene i divisjonen ved behov. Arbeidssted er fortrinnsvis Leikanger, men andre kontorsted kan vurderes nærmere.

Helhetlig kommunikasjon fra Statens vegvesen er viktig, og kommunikasjonsteamene i de ulike divisjonene har tett dialog med hverandre og med kommunikasjonsavdelingen hos vegdirektøren.

Kvalifikasjonskrav

Vi ønsker oss en samfunnsengasjert kommunikasjonsrådgiver som har relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år. Omfattende og relevant erfaring innenfor fagområdet kan kompensere for manglende utdanning. Vi ønsker at du har erfaring innen kommunikasjonsfaget og gode kommunikasjonsevner.

Personlige egenskaper og motivasjon for fagfeltet vil bli vektlagt. Du må være trygg og god i større forsamlinger og du må være fleksibel når det gjelder arbeidsoppgaver.

Det er en stor fordel om du kjenner Statens vegvesen og våre plattformer godt.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og  vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos teamleder Lisa Sundstrøm tlf. 917 03 293, eller e- post: lisa.sundstrom@vegvesen.no eller avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen, tlf. 992 40 757, eller e-post: anne-grethe.olsen@vegvesen.no

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger