Kommunikasjonsrådgiver, E6 Trøndelag

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 

NYE VEIER AS

 

 

 

 

Stillingsbeskrivelse

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire utbyggingsområder.

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på 148 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling, gjennomføring og drift av veistrekningene.

Nye Veier har et mål om null skader og null miljøulykker i forbindelse med våre aktiviteter. Vi skal alltid prioritere sikkerhet for mennesker og miljø først.

Nye Veier AS søker Sr. kommunikasjonsrådgiver, E6 Trøndelag

Stillingen rapporterer til prosjektdirektør i utbyggingsområdet. Rollen vil ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, med betydelig ekstern kontakt, inkludert leverandører innen relevante områder. Rådgiver vil jobbe i nettverk med kommunikasjonssjef sentralt og rådgivere i andre utbyggingsområder.

Ansvar og hovedoppgaver:

 • Strategisk kommunikasjonsarbeid og rådgivning i utbyggingsområdet
 • Utvikle kommunikasjonsstrategi og -planer for utbyggingsområdet og oppdatere disse ved behov
 • Etablere og oppdatere aktivitetsliste for kommunikasjonstiltak i samarbeid med ledelsen i området
 • Medieovervåkning med forslag til aktiviteter og tiltak
 • Utarbeide informasjonsmateriell, pressemeldinger, brosjyrer, plakater, naboinformasjon og annet skriftlig informasjonsmateriell. Digitale og sosiale medier er sentralt i Nye Veiers kommunikasjon
 • Profilere prosjektet og håndtere medier i forbindelse med milepælsmarkeringer og åpningsarrangementer
 • Intern informasjon
 • Relasjonsbygging gjennom å gi råd og bistå i kontakt med omgivelsene, ved for eksempel kommunikasjon med beboere, interessegrupper, velforeninger, kommuner etc.
 • Krisehåndtering

Utdannelse:

Minimum bachelorgrad innen relevante fagområder. Relevant erfaring kombinert med annen utdannelse kan være et alternativ.

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Solid erfaring fra større samfunnsprosjekt, helst investeringsprosjekter
 • Erfaring som kommunikasjonsrådgiver fra relevant virksomhet
 • Erfaring fra arbeid med å få aktører til å arbeide sammen mot felles mål
 • Erfaring med å finne kreative og kostnadseffektive løsninger

Personlige egenskaper:

 • Evne å skape engasjement og eierskap hos alle aktører i prosjektet
 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert og helhetstenkende
 • Gode analytiske evner og evne til å se sammenhenger
 • Nytenkende og resultatfokusert
 • Lagspiller – opptatt av selskapets samlede resultater
 • Svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Åpen, ærlig og høy integritet

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

 

Kontaktpersoner

Grethe Hustad
Telefonnummer: +47 93 46 84 44