Kommunikasjonsrådgiver Drammen-Kobbervikdalen

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingen av nye dobbeltspor på Østlandet er en del av Bane NORs InterCity-utbygging. Prosjektet «nytt dobbeltspor Drammen – Kobbervikdalen», omfatter blant annet bygging av nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen og mellom Drammen og Gulskogen. I tillegg skal det bygges nye og fremtidsrettede stasjoner i Drammen og på Gulskogen. Prosjektet har planlagt byggestart høsten 2019.
Til dette spennende prosjektet søker vi nå en initiativrik og erfaren kommunikasjonsrådgiver som skal jobbe med kommunikasjonsoppgaver knyttet til prosjektet. Til daglig samarbeider kommunikasjonsrådgiveren tett med prosjektsjef for prosjektet i Drammen og har tett faglig samarbeid med kommunikasjonsansvarlig på prosjektet Drammen-Kobbervikdalen. Kommunikasjonsrådgiveren rapporterer til kommunikasjonssjef for utbyggingsdivisjonen i Bane NOR. Stillingen er fast med stasjoneringssted i Drammen.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid
 • Bredt kommunikasjonsfaglig arbeid på norsk og engelsk
 • Produksjon av redaksjonell tekst for papir og nett
 • Mediehåndtering og rådgivning for prosjektledelsen i møte med media
 • Samfunnskontakt, inkl. informasjon til og oppfølging av naboer (huseiere, skoler, næringsliv m.m.)
 • Følge opp og oppdatere prosjektets Facebook-side
 • Planlegging og koordinering av besøk fra inn
 • og utland, blant annet til prosjektets infosentre og anleggsområder
 • Bidra til videreutvikling av prosjektets/Bane NORs kommunikasjonsfaglige arbeid
 • Det må påregnes noe reisevirksomhet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Rollen krever relevant høyere utdannelse i kommunikasjonsfag og/eller journalistikk fra høyskole eller universitet
 • Relevant arbeidserfaring fra medier/kommunikasjonsfag i minimum tre år
 • Må kunne dokumentere svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk
 • Kunnskap om offentlig sektor/offentlig kommunikasjonspolitikk
 • Kunnskap om og erfaring fra store utbyggingsprosjekter er en fordel
 • Evne til å sette deg raskt inn i saker og se prosjektet i et helhetsperspektiv
 • Fordel med kunnskap om bruk av InDesign, Photoshop og Illustrator
 • Bane NOR samarbeider med et eksternt selskap for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som har gode samarbeids
 • og kommunikasjonsevner og som liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater
 • Du er fleksibel, selvstendig og har stor arbeidskapasitet
 • Du har fokus på god leveranse til våre ledere og ønsker å bidra til å gi dem den støtten de trenger for å nå sine mål
 • Din adferd og væremåte stimulerer til et godt arbeidsmiljø
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, engasjert, respektfull og nytenkende

Vi tilbyr

 • Faglig utfordrende stilling hos en viktig samfunnsaktør
 • En synlig rolle med stor påvirkningskraft og utviklingsmuligheter i en organisasjon i sterk vekst
 • Et ambisiøst og godt kommunikasjonsfaglig miljø i et spennende prosjekt
 • En allsidig og utfordrende stilling der du får innblikk i en rekke av Bane NORs virksomhetsområder
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av historisk store og sammensatte samferdselsprosjekt
 • Fleksible arbeidsordninger
 • Gode lønns-, forsikrings
 • og pensjonsordninger, samt personalbillett med NSB sine tog

Kontaktpersoner

Ingunn Monstad
Telefonnummer: Tlf. 976 12 100

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon