Kommunesjef digitalisering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kommunen satser offensivt på velferdsteknologi, innovasjonskultur og programmet Smart City Sarpsborg med flere Smart by prosjekter. Vi står ved oppstarten av flere viktige satsinger innenfor teknologi, bærekraft og digital utvikling. 

Framtidsrettet, Åpen, Respektfull og Troverdig er kommunens verdier. I tråd med disse ønsker vi et enda sterkere fokus på omleggingen som er nødvendig for at framtidens kommune skal kunne yte gode og målrettede tjenester i tråd med samfunnets behov og utvikling. Det er nylig vedtatt å opprette et helt nytt kommuneområde for digitalisering. Målet er at dette skal være et kraftsenter for hele kommunens arbeid med digitalisering, kommunikasjon, innovasjon og utvikling. 

Til å lede det nye offensive og sentrale kommuneområdet søker vi nå etter en ambisiøs og entusiastisk kommunesjef digitalisering. 

Stillingen vil være en del av kommunens administrative toppledelse og rapportere direkte til rådmannen. Kommunesjefen vil sammen med de øvrige fem kommunesjefene ha ansvar for strategisk og helhetlig ledelse og planlegging. Stillingen vil være lokalisert i Sarpsborg rådhus.  

Ansvar og oppgaver:  

Kommunesjefen vil være faglig og administrativ leder for det nye kommuneområdet som vil disponere mellom 60 og 70 årsverk. Oppgavene i kommuneområdet vil omfatte drift, strategi og utvikling innen:  

 • Det digitale paradigmeskiftet  
  • Herunder koordinering, prioritering og kvalitetssikring av prosjekter samt porteføljestyring  
 • IKT drift, brukerstøtte, strategi og sentralarkiv  
  • Herunder tilrettelegging av en ensartet virksomhetsarkitektur og sentral arkivtjeneste
 • Informasjonsavdeling og servicetorg  
  • Herunder videreutvikling av innbyggerdialogen innenfor digitale plattformer, sosiale medier mv  
 • Overordnet ansvar for informasjonssikkerhet og personvern  
 • Koordinering og pådriver for aktiviteter knyttet til innovasjon, smart-prosjekter og velferdsteknologi  
 • Samarbeide med innbyggere, næringsliv, forskningsmiljø, andre offentlige aktører  

Kompetanse:  

 • Relevant høyere utdannelse  
 • Bred erfaring med digitalisering i komplekse organisasjoner  
 • Ledererfaring fra komplekse organisasjoner  
 • God virksomhetsforståelse for utvikling av moderne digitale løsninger  
 • Kunnskap fra kommunal sektor er en fordel  
 • Kompetanse og interesse for arkitekturstyring  
  • Herunder forretningsarkitektur, informasjonsarkitektur osv.  

Personlige egenskaper:  

 • Strukturert, analytisk, grundig og med høy integritet  
 • Kan jobbe både strategisk og operativt  
 • Gode kommunikasjonsevner og flink til å motivere  
 • Gode samarbeidsevner og trives godt i team med andre  
 • Selvstendig og initiativrik  
 • Høy servicegrad og et genuint ønske om å tilføre verdi til området og kommunen  
 • Språk: Norsk og engelsk  
 • Godt humør som bidrar til et godt arbeidsmiljø!  

Vi tilbyr:  

 • En spennende jobb med fokus på å utvikle en stor kommune i et dynamisk og inspirerende miljø med fokus på ledelse, teamarbeid og utvikling.  
 • Et godt utviklet system for lederavtaler, med tilhørende lederoppfølging og lederutvikling
 • Lønnsplassering innenfor kommunens lederlønnssystem  

 

Søknadsfrist på stillingen er 1. Mai 2018.  

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Headvisor, Kristin Haugen mobil 971 55 441 eller Per Inge Hjertaker mobil 917 29 682.

 Headvisor AS er et nasjonalt, partner eid konsulentselskap som ble etablert i 2003. Vi er til sammen 16 seniorrådgivere og researchere som har spesialisert oss på hodejakt i tillegg til å levere tjenester som følger et ansettelsesforhold fra start til slutt. Våre kunder er virksomheter innenfor privat- og offentlig sektor og innenfor et bredt spekter av bransjer.

Kontaktpersoner

Kristin Haugen
Rådgiver, Headvisor
Per Inge Hjertaker
Rådgiver, Headvisor

Hvem er Sarpsborg kommune?

Sarpsborg kommune har 55 000 innbyggere og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden. I kommunen finner du både det nye sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen. Byen feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum. Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen Sarpsborg - der barn og unge lykkes .

Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn