Kommuneplanlegger

Rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. desember, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Har du mastergrad innen by- og regionplanlegging, arealplanlegging, fysisk planlegging eller liknende? Vil du bidra i byplanarbeidet for Fagernes by og andre planarbeider?

Ved rådmannskontoret i Nord-Aurdal kommune har vi ledig 100 % fast stilling som kommuneplanlegger.

Vår planlegging på kommunenivå er plassert som en strategisk ressurs i rådmannskontoret. Planfunksjonen på rådmannskontoret har ansvar for planstrategi, kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, byutvikling, reguleringsplaner og dispensasjoner.

 

Stillingens arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling og rådgivning på kommunalt nivå innenfor plan- og bygningsloven.
 • Overordnede planer, kommuneplanens arealdel og samfunnsdel.
 • Kommunale og private forslag til reguleringsplaner.
 • By- og tettstedsutvikling av Samordnet areal- og transportstrategi for regionsenteret Fagernes-Leira.
 • Saksbehandling til politiske organ.
 • Bidra i ulike planfaglige arbeider omkring tematiske kommunedelplaner, temautredninger, mulighetsstudier og større arealplaner.

Arbeidsoppgavene kan i noe grad tilpasses dine kvalifikasjoner og interesser.

 

Person- og kompetansekrav

Kvalifikasjoner:

Vi søker etter en planlegger med utdanning på høgskole- eller universitetsnivå innen planlegging, primært på masternivå, relevant erfaring og kunnskap om plan- og bygningsloven (særlig plandelen). Du vil få i oppgave å utarbeide og saksbehandle planer. På rådmannskontoret ligger også ansvaret for tematiske kommunedelplaner og vi ønsker å bruke din planfaglige kompetanse i dette arbeidet. Du må kunne bruke GIS og kartverktøy (programvare fra Norconsult Informasjonssystemer (NoIS)).

 

Personlige egenskaper:

Vi vektlegger evne til samhandling, både eksternt og internt. Du vil arbeide på et felt der kommunens rolle er å avveie ulike interesser. Du må derfor kunne kombinere god service og kundebehandling med det å fronte kommunens standpunkt. Du vil gjennomføre møter med parter i plansaker og skrive saksutredninger til besluttende organ. Vi legger derfor vekt på skriftlig og muntlig framstillingsevne. Du må kunne arbeide selvstendig, strukturert og samtidig ha gode samarbeidsevner.

Vi er opptatt av høy kvalitet på planer og saksbehandling.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Du er en del av rådmannskontoret med et bredt fagmiljø og rapporterer til assisterende rådmann. Videre vil du samarbeide nært med kommunens øvrige fagområder, særlig innen plan- og bygningslov, tekniske fag, landbruk og næring.

 

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver med mange utfordringer og store muligheter til faglig utvikling.
 • En stilling der du får være med å påvirke utviklingen av lokalsamfunnet i Nord-Aurdal.
 • Et tverrfaglig, kreativt og godt arbeidsmiljø.
 • Fleksitid og fleksibel ferie.
 • Lønn etter avtale og gode forsikrings- og pensjonsvilkår.

 

Andre opplysninger

Nord-Aurdal kommune er opptatt av å reflektere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om unntatt offentlighet må begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

For ytterligere opplysninger om kommunen se www.nord-aurdal.kommune.no

Intervjuer planlegges gjennomført 3. og 4. januar.

Tilsetting vil skje på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler.

 

Søknad sendes

Søknad sendes elektronisk via hjemmeside Nord-Aurdal kommune - Ledig stilling. Det er ikke mulig å legge ved vitnemål og attester. Disse tas med til eventuelt intervju. Dersom du har behov for bistand i søknadsprosessen, ta kontakt med HR-avdelingen, tlf. 6135 9040/9105.

Kontaktpersoner

Jo Audun Øverby
Kommunalsjef
Telefonnummer: 950 89 310

Hvem er Nord-Aurdal kommune?

Nord-Aurdal kommune har 6500 innbyggere, er regionsenter i Valdres og har mange utfordringer og muligheter. Kommunesenteret Fagernes har bystatus og er et moderne handels-, reiselivs- og servicesenter med variert næringsliv. I bygdene er primærnæringene sentrale. Som inngangsport til Jotunheimen har Nord-Aurdal flotte muligheter for fjell- og friluftsliv. Et godt oppvekstmiljø, trivelige boområder og et rikt kulturtilbud gjør kommunen til et attraktivt bosted - også for barnefamilier. Valdres vidaregåande skule ligger i kommunen og har en del desentraliserte utdanningstilbud i nærheten, også på høgskolenivå. Det er et godt samarbeid mellom kommunene i regionen og kommuner og næringsliv. Kommunen har et godt utbygd kommunikasjonsnett.