Kommunalsjef samfunn- og miljø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Grimstad kommune har et sterkt fokus på by- og samfunnsutvikling. Nåværende kommunalsjef blir rådmann i Lillesand Kommune og vi søker nå en ny kommunalsjef samfunn og miljø som kan ta en ledende rolle i utviklingsarbeidet og etablere gode samarbeidsmodeller med privat næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Stillingen har ansvaret for tjenesteområdene bygg- og eiendom, kommunalteknikk, arealplanlegging, byggesak, oppmåling, klima, brann, sykkelbysatsing og folkehelse mm. Som kommunalsjef må du ha fokus på kontinuerlig forbedring av tjenestene innenfor sektoren. Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe og møter i ulike politiske utvalg på vegne av rådmannen. 

Kommunalsjefen skal lede og videreutvikle et tverrfaglig kompetansemiljø der evnen til å spille på hverandre for å skape helhetlige løsninger må vektlegges. Sektoren leverer tjenester internt i kommunen samt til kommunenes innbyggere og næringsdrivende. Flere av kommunens selvkostfinansierte tjenester tilhører sektoren og en sentral oppgave er å utvikle gode tjenester innenfor stramme økonomiske rammer. 

 

Kvalifikasjoner

 • Kommunalsjefen må ha relevant utdanning på masternivå eller tilsvarende. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet 
 • Videre bør du ha erfaring i ett eller flere av sektorens faglige arbeidsfelt. 
 • Kjennskap til kommunal virksomhet er en fordel. 
 • Solid ledererfaring fra komplekse virksomheter. 
 • Erfaring med endringsledelse.

 

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, (300 sp, 5 år) Mastergrad

 

Personlige egenskaper

 • Evne til å skape tillit 
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikative evner 
 • God samarbeidsevne 
 • Løsningsorientert 
 • Evne til strategisk tenkning 
 • Endring- og omstillingskompetanse 
 • Evne til å se helhet 
 • Etisk bevissthet og evne til etisk refleksjon

 

Vi tilbyr

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Lønn etter avtale 
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling

 

I Grimstad kommune skal ingen diskrimineres på grunn av kjønn, alder, etnisk opprinnelse, nedsatt funksjonsevne, religion eller seksuell legning. 

I henhold til offentlighetslovens paragraf 25. gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.

Kontaktpersoner

Lars Inge Holte
Daglig leder, Activepeople
E-postadresse: lih@activepeople.no

Hvem er Grimstad kommune?

Velkommen til Grimstad kommune!

Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim sektor, et IKT-miljø som er verdensledende på sine felt, mange småbedrifter, et framtidsrettet utdanningsmiljø og en offensiv landbruksnæring.

Grimstad er i tillegg en universitetsby og en teknologiby, som har tett samarbeid med næringslivet i kommunen og regionen.  

«Skjærgårdsbyen Grimstad» har store områder som er disponible for fastboende og gjester, og gjennom «Sykkelbyen Grimstad» er det et godt utbygd nett av sykkelstier for sykling til jobb, for tur og trening.

Grimstad kommune er en kunnskapsbedrift hvor medarbeiderne utgjør den viktigste ressursen. Våre verdier er mot, åpenhet, redelighet og respekt. Verdiene skal gjenspeiles i møte med medarbeidere og innbyggere.