Kommunalsjef By- og stedsutvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. september, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Det er i Lillestrøm det skjer! Vil du være med på reisen? I Norges 9. største kommune skal vi endre og ta vare på, skape tillit og utfordre, overraske og begeistre, utvikle og forskjønne, planlegge og  behandle, effektivisere og digitalisere, - rett og slett legge til rette for gode hverdager for innbyggerne i kommunen vår.

Regionbyen Lillestrøm vokser og enkelte bydeler transformeres. En helt ny og unik bydel skal vokse fram på Kjeller. Fetsund, Strømmen, Skedsmokorset, Sørumsand og Frogner utvikles til enda bedre tettsteder. Store landbruksområder og unike naturressurser, langs Nitelva, Glomma og Øyeren, skal forvaltes klokt. Kulturaktiviteter og friluftstilbud skal ha gode vilkår i hele kommunen. Trafikksystemene forbedres, kollektiv, sykkel og gange har høyest prioritert. Midt i byen vår ligger Norges tredje største kollektivknutepunkt, - og kommunen har også andre viktige togstasjoner. Fanen i alt arbeidet framover er FNs bærekraftsmål med hovedknaggene nyskaping, klima og miljø samt by- og tettstedsutvikling. Kommunene i Osloregionen og på Romerike har fruktbart samarbeid, og nå er Lillestrøm en FutureBuilt-kommune.

Det blir en givende og spennende reise framover sammen med engasjerte og dyktige kollegaer. Velkommen om bord!

Arbeidsoppgaver

Kommunalsjefen er sentral i styringen av kommunen og har sentrale oppgaver som:

 • Fasilitere  by- og stedsutvikling slik at kommunen evner å skape en attraktiv by og livskraftige lokalsamfunn, hånd i hånd med å håndtere forventet befolkningsvekst på en bærekraftig måte
 • Ledelse av kommunalområdets 100 ansatte fordelt på fem avdelinger, Strategi og Analyse, Plan, Byggesak, Landbruk og Geodata med fokus på attraktivt arbeidsmiljø, tilstrekkelig kvalitet, forventet effektivitet og stødig økonomistyring 
 • Ivareta ansvarsområdet som spenner fra kommuneplan og strategier, område- og detaljreguleringsplaner, byggesaksbehandling, grunnlagsdata, karttjenester, arealforvaltning, kontrollvirksomhet samt tilskudds- og lovforvaltning
 • Tilrettelegge for gode politiske prosesser innen eget ansvarsområde
 • Aktiv deltakelse i ledergruppa for Kultur, miljø og samfunn
 • Jobbe for en ønsket  samfunnsutvikling i samarbeid med hele tjenesteområdet Kultur, miljø og de andre enhetene som samlet utgjør Lillestrøm kommune
 • Legge grunnlag for god kulturbygging, konstruktivt samarbeid og givende relasjoner, - både internt og eksternt

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå. Relevante fagområder er klima og miljø, by- og regionplanlegging, arkitektur, kommunal infrastruktur, forvaltning, - samfunnskunnskap, samferdsel eller lignende
 •  Solid ledererfaring fra overordnet/strategisk nivå, helst innenfor relevante fagområder og gjerne noe fra kommunal eller annen offentlig virksomhet
 •  Gode norskkunnskaper 

Personlige egenskaper

Foruten stort engasjement og genuin motivasjon, kan ulike kvalifikasjoner og egenskaper komme godt med, som:

 •  Evne til og ønske om å inspirere og engasjere
 •  Vant til og målrettet i endringsprosesser
 •  Dyktig til å lede ledere
 •  God forståelse for det viktige samspillet mellom politikk og administrasjon
 •  Erfaring fra ledelse av komplekse tverrfaglige planprosesser og prosjekter
 •  Komfortabel med å legge fram saker, diskutere i forskjellige fora og opptre i media
 •  Åpen, lyttende og glad i mennesker
 •  En god porsjon med mot og mye nysgjerrighet kommer også godt med

Vi tilbyr

 •  God lønn på lik linje med lederkollegaer
 •  Solide ansatt- og pensjonsvilkår
 •  Kontorplass i en pulserende by og rett ved Norges tredje største kollektivknutepunkt
 •  Givende arbeidsmiljø og dedikerte kollegaer
 •  Ordinære ledelses- og administrasjonsoppgaver samt spennende utfordringer med prosjekter mange bare kan drømme om

 

Kontaktpersoner

Lene Mürer
Direktør Kultur, miljø og samfunn
Mobil: 477 16 638
Marit Mellem
Seniorrådgiver i Habberstad rekruttering

Hvem er Lillestrøm kommune - ?

Lillestrøm er Norges niende største kommune. Vi har ca. 90.000 innbyggere og en strategisk beliggenhet på Nedre Romerike. Utviklingen i kommunen baseres på FNs bærekraftsmål, med fokus på klima og miljø, by- og tettstedsutvikling, mestring hele livet og innovasjon. Verdiene våre er Tillit - Inkludering - Nyskaping. Besøk oss på https://www.lillestrom.kommune.no/