Kommunalleder plan, teknisk, miljøutvikling og næring

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. februar, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi har ledig 100 % fast stilling som kommunalleder plan, teknisk, miljøutvikling og næring med snarlig tiltredelse.

Stillingen er direkte underlagt rådmannen og inngår i rådmannens ledergruppe. Vi står midt opp i en spennende utvikling der du vil få mulighet til å være med administrativ organisering samt mange spennende utviklings- og investeringstiltak.

Kommunalleder har ansvar for å lede avdeling plan, teknisk, miljøutvikling og næring og for å planlegge, samordne, utvikle og administrere tjenester innen område: 

 • Plan- og byggesak, og oppmåling 
 • Næring, miljøutvikling, primærnæringer 
 • Kommunalteknikk (VAR) 
 • Veier, parker og grøntarealer 
 • Eiendomsforvaltning, drift og vedlikehold 
 • Prosjektering og byggeledelse 
 • Brann og redning 
 • Saksbehandling til hovedutvalg, formannskap og kommunestyret 


Vi søker en tydelig leder med evne til å motivere de ansatte. Stillingen krever at du:

 • Er selvstendig, tenker strategisk og helhetlig og lar deg motivere av utfordringer. 
 • Er fleksibel og har stor arbeidskapasitet. 
 • Evner å inspirere og motivere til innsats 
 • Er en lagspiller som samhandler godt med den øvrige kommuneorganisasjonen. 
 • Jobber målrettet og strukturert. 


Kvalifikasjoner

Du har høyere relevant universitets- eller høyskoleutdanning innen ingeniørfag eller lignende, erfaring innen fagområdene, samt relevant ledererfaring.
Utdanning og erfaring innenfor økonomi, ledelse og offentlig virksomhet er ønskelig og vil bli vektlagt. Kunnskap om økonomi og økonomistyring er nødvendig.

Kunnskaper i samisk språk og kultur vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er likt kvalifisert. Også personer uten kunnskaper i samisk språk og kultur oppfordres til å søke. Søkerne må beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere som ikke behersker nordsamisk, må være villig til å gjennomføre samiskopplæring innen to år etter tilsetting.

Arbeidsoppgaver

Kommunalleder plan, teknisk, miljøutvikling og næring har overordnet administrativt-, personal-, økonomi-, fag og driftsansvar innenfor sitt tjenesteområde.

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver er blant annet

 • Budsjett- og resultatansvar for drift og investeringer innen tjenesteområdet. 
 • Personalansvar med spesiell fokus på å tilrettelegge for utvikling og trivsel. 
 • Overordnet ansvar for drift og tjenesteutvikling innenfor avdelinga 
 • Samordning på tvers av enheter og avdelinger 
 • Strategisk planlegging av avdelinga 
 • Bidragsyter til strategisk utvikling av kommunen 
 • Veiledning og oppfølging av enhetslederne 
 • Kontakt med folkevalgtnivå og ansvar for saker til politisk behandling 
 • Representere rådmannen i eksterne relasjoner 

Personlige egenskaper/kunnskap

 • Evne til å samarbeide, inspirere og motivere 
 • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig 
 • Gode analytiske evner 
 • God forståelse for samspill mellom politikk, administrasjon og tjenesteyting 
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Gode samarbeidsforhold i en utviklingsorientert kommune 
 • Gode forsikrings – og pensjonsordninger 
 • Lønnsbetingelser etter avtale 
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass 


Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov og avtaleverk. Stillingsbeskrivelse, lønns- og arbeidsvilkår avtales i løpet av tilsettingsprosessen. For tilsetting gjelder en prøvetid på seks måneder.

Søknader der det ikke er ført opp utdanning eller praksis, vil ikke bli tatt med i vurderingen.

Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden blir etterspurt i forbindelse med intervju, eller ved forespørsel.

Nærmere opplysninger om stillingen får du hos rådmann Elfrid Boine, mob 934 57 444.

Søknadsfrist: 24. februar 2017.

Søknad med CV sendes: Kárášjoga gielda Karasjok kommune, Postboks 84, 9735 Karasjok eller postmottak@karasjok.kommune.no. 

 

Kontaktpersoner

Elfrid Boine
Rådmann
Telefonnummer: (+47) 934 57 444

Hvem er Karasjok kommune?

Kárášjoga gielda Karasjok kommune er en samisk kommune som grenser mot Finland. Kárášjoga gielda Karasjok kommune er Norges nest største kommune i areal og har ca. 2700 innbyggere hvorav 80 % av befolkningen er samisktalende. Kommunen har ca. 320 medarbeidere i organisasjonen. I kommunen har vi mange sentrale samiske institusjoner.

Kommunen har et aktivt kulturliv med tilbud innen idretts- og friluftsliv, kultur og historie, barne- og ungdomsaktiviteter, kunst, musikk m.v. Karasjok kan også tilby et unikt friluftsliv; Norges beste lakseelv, rype/elgjakt, isfiske og en rik flora og fauna med rike naturressurser.

Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Det kan også være ønskelig med annen språkkompetanse.
Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.