Kollektivkontakt

Stillingsbeskrivelse

Vi søker kollektivkontakt til seksjon plan og forvaltning i Buskerud

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

Om stillingen:

Vi søker kollektivansvarlig/kollektivkontakt til Seksjon for plan og forvaltning Buskerud

Har du erfaring innen helhetlig og strategisk arbeid med kollektiv, og har lyst til å jobbe i Buskerud med spennende utviklingsarbeid innen dette fagområdet?

Vi søker deg som er nytenkende, liker å jobbe tett med samarbeidspartnere og som er klar for utfordrende prosjekter.

Din primære oppgave vil være overordnet ansvar for kollektivarbeidet i Vegavdeling Buskerud. Herunder strategisk arbeid innen fagområdet for hele Buskerud, og Buskerudbyen spesielt. Det vil være viktig å kunne ha et helhetlig og overordnet blikk. Den ansatte vil bli et sentralt bindeledd både intern og eksternt for fagområdet. Stillingen skal være et bidrag inn i prosjektarbeid i forbindelse med Buskerudbyen, knutepunktutvikling, pendlerparkeringer m.m. Den ansatte skal være med på å definere og beskrive nye tiltak innen kollektiv, i lys av Nasjonal transportplans nullvekstmål i biltrafikken. Det skal arbeides og tilrettelegges for at flere skal velge å bruke kollektivtransport i sine daglige reiser. Det er tenkt at den ansatte vil ha en viktig rolle i forbindelse med arbeidsgrupper innen kollektiv, reisevaneundersøkelser, analysearbeid, strategiarbeid m.m.

Ekstern kontaktflate vil bli mot Buskerud fylkeskommune, kommuner, kollektivselskaper m.m.

Stillingen er organisatorisk plassert i Seksjon for plan og forvaltning, som er en del av Vegavdelingen i Buskerud. Seksjonen har per dags dato 23 høyt kvalifiserte medarbeidere.

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse fra universitet eller høgskole, min 3 år innen relevant fagkrets.
 • For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.
 • Det er ønskelig med erfaring fra kollektivplanlegging fra et strategisk nivå.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Vi ønsker oss en kollega som:

 • Samarbeider godt og liker å dele kunnskap med andre
 • Har analytiske evner
 • Liker å arbeide med alt fra små tiltak til de store utredningene
 • Tar initiativ, jobber selvstendig og strukturert
 • Vil lære mer, og utvikle sin egen fagkompetanse
 • Har stort engasjement, gode strukturer og er lysten på faglig utvikling

Vi kan tilby:

 • Personlig og faglig utvikling med interessante og utfordrende oppgaver
 • Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdstilbud
 • Gunstig pensjonsordning med 2% innskudd til Statens pensjonskasse)
 • Lønn i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk.

Nærmere opplysninger om stillingen

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Anders Hagerup
Seksjonslede
Telefonnummer: +47 91 39 20 63

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger