Kollektivkontakt

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Trafikkseksjonen i vegavdeling Akershus har ledig stilling som kollektivkontakt. Vi søker etter en selvstendig medarbeider til å bidra i arbeidet med å legge til rette for kollektivtrafikk i Akershus.

Seksjonen består av 14 medarbeidere som jobber med sykkel og kollektiv, trafikksikkerhet og som skiltmyndighet på riks- og fylkesvegene i Akershus. I kollektivsaker jobber vi tett sammen med Ruter, Akershus kollektivterminaler og med Akershus fylkeskommune og kommunene i Akershus.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er varierte og utfordrende. Blant disse er:

 • Lede mindre kollektivprosjekter
 • Ansvar for forvaltningssaker innen kollektiv
 • Fagansvarlig i interne prosjektgrupper
 • Kontaktperson mot Fylkeskommunen i kollektivsaker/Ruter og Akershus kollektiv- terminaler.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning (helst teknisk) fra universitet eller høyskole, minimum 3 år.
 • Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring vil bli vektlagt - det er fordelaktig med relevant praksis fra kollektiv- og vegplanlegging.
 • Du må ha god norsk skriftlig og muntlig formuleringsevne.

Du må kunne jobbe selvstendig, samtidig som du må ha gode samarbeidsevner.

Førerkort klasse B vil være fordelaktig.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning.
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering.
 • Pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse.
 • Etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll.

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Rita Johannessen
seksjonssjef
Telefonnummer: +47 957 49 440

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger