Klimatilpasning og overvann

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Direktoratet for byggkvalitet søker etter medarbeider innen overvannshåndtering og klimatilpasning.

Arbeidsoppgaver

 • Din hovedarbeidsoppgave vil være å utvikle vårt arbeid innen klimatilpasning
 • Være med å utvikle forskriftskrav, veiledningsmateriell og andre virkemidler som ivaretar de utfordringer klimaendringene gir for blant annet overvannshåndtering
 • Delta i arbeid med å utvikle brukerrettede verktøy og informasjon som ivaretar de utfordringene klimaendringer gir for bygg og bygde omgivelser
 • Samarbeide med andre statlige myndigheter, kommuner, forskningsmiljøer og byggenæringen
 • Veilede kommuner og byggenæring om regelverket

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå innen naturvitenskap, arealplanlegging, landskapsarkitektur eller ingeniørfag eller utdanning på bachelornivå med lang erfaring med tilsvarende oppgaver
 • God kunnskap om overvannshåndtering
 • Gode formidlingsevner på norsk, både skriftlig og muntlig

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter deg som i tillegg til å være faglig dyktig også er selvstendig, utadvendt og flink til å sette deg inn i nye problemstillinger
 • Du vil samarbeide på tvers av fagområder og det er derfor viktig at du er en løsningsorientert relasjonsskaper som liker å ta initiativ
 • For å lykkes i stillingen må du ha evne til å tenke strategisk og se utviklingsmuligheter
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Direktoratet følger statens arbeidstidsordninger og har en god personalpolitikk
 • Stilling som rådgiver/overingeniør med årslønn tilsvarende kr 500 000 – 600 000 eller seniorrådgiver/senioringeniør med årslønn tilsvarende kr 580 000 - 700 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Stillingen gir medlemskap i Statens Pensjonskasse med en god tjenestepensjonsordning, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring og mulighet for boliglån.
 • Moderne lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Vi er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet.
 • Direktoratet er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister.

Kontaktpersoner

Christine Molland Karlsen
Avdelingsdirektør
E-postadresse: cmk@dibk.no
Telefonnummer: (+47) 951 67 814

Hvem er Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)?

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er eit nasjonalt kompetansesenter for bustad- og byggkvalitet. Vi er sentral myndigheit for det bygningstekniske regelverket, fører tilsyn med byggevarer og driv ordninga for sentral godkjenning. DiBK skal være ein pådrivar for å fremja god byggkvalitet. Direktoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Vi er 90 tilsette og har kontor i Oslo og Gjøvik.