Klimarådgivning om materialvalg i bygg- og infrastrukturutbygginger

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med i vårt spennende prosjekt som skal føre til økt bruk av klimavennlige materialer og gjenbruk i offentlige bygg og infrastruktur?

I prosjektet vil du jobbe som klimarådgiver i konkrete bygg- og infrastruktur-prosjekter i Vikens kommuner.

Viken fylkeskommune søker i samarbeid med Klima Østfold rådgiver(e) i toårig prosjektstilling innenfor materialer i bygg- og infrastruktur. Du vil jobbe tett sammen med andre i et eget prosjektteam bestående av rådgivere innenfor flere temaer. De andre temaene er kjøretøy og transport og forankring av klima- og miljøhensyn i strategier (se utlysningen av de andre stillingene). Rådgiver-teamet skal fungere som et godt supplement til fagfolkene i kommunene og i utbyggingsprosjektene for å heve klimaambisjoner og -praksis.

Vi søker følgende kompetanse: Opptil 200% rådgiverstilling(er) som skal gi klimarådgivning innenfor materialer til bygg og infrastruktur i konkrete utbyggingsprosjekter.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver, utover rådgivingen i konkrete bygg og infrastrukturprosjekter:

 • Kartlegge kommunenes behov, innhente kostnadsestimater og lignende
 • Planlegge og gjennomføre samlinger og aktiviteter, slik som leverandørkonferanser samt kompetanse- og erfaringsutveksling
 • Dokumentere og kommunisere erfaringene i samarbeid med kommunikasjonsrådgiver
 • Noe prosjektadministrasjon

Kvalifikasjoner

Viktig kompetanse: 

 • Praktisk erfaring fra byggprosjekter eller infrastrukturutbygging
 • Kompetanse om valg av materialer til bygninger og/eller infrastruktur basert på klimapåvirkning og relevante former for dokumentasjon
 • Kunnskap om sirkulærøkonomiaspekter for bygg, som vurdering av gjenbruk av hele bygninger, bærende konstruksjoner og bygningsmaterialer
 • Beherske skandinavisk språk og forstå norsk godt, både skriftlig og muntlig

Det er en fordel om du har erfaring med:

 • Praktisk erfaring fra punkt nr. to og tre under «viktig kompetanse»
 • Offentlige utbygginger og gjerne ulike entrepriseformer
 • LCA i bygg/infrastrukturprosjekter, gjerne praktisk bruk av verktøy
 • Vurdering av bruk av massivtre og/eller limtre i prosjekter 

Personlige egenskaper

 • Forståelse for klimautfordringene og ønske om å utgjøre en forskjell
 • Interesse for kontinuerlig læring og fordype seg
 • Gode samarbeidsevner
 • God gjennomføringsevne
 • Løsningsorientert
 • Kommunisere godt med ulike typer aktører, både skriftlig og muntlig 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Spennende og aktuelle arbeidsoppgaver med mulighet for påvirkning av egen arbeidshverdag. Oppgavene vil gi erfaring i utvikling og gjennomføring av prosjektarbeid som vil ha stor verdi for egen videreutvikling. Du vil jobbe i et engasjert prosjektteam og vil også ha tilknytning til klima- og anskaffelsesavdeling i Viken fylkeskommune.

Lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk.

Arbeidssted

Du vil jobbe i et prosjektteam bestående av 4 – 5 personer, men også være knyttet til Vikens klimaavdeling og anskaffelsesavdeling.

Arbeidsstedet er fleksibelt, det er mulig å få kontorplass på Galleriet i Oslo, fylkeshuset i Drammen eller Sarpsborg. Prosjektteamet vil møtes jevnlig disse stedene. Det må påberegnes en del reising innad i Viken: Til kommuner og fylkeshusene.
 
Stillingsprosent og evt. kombinasjon av stillinger

Viken fylkeskommune etterstreber 100% stillinger, men om søkeren ønsker å jobbe i redusert stilling så kan dette vurderes. Vi ber derfor om at det oppgis hvilken stillingsprosent som er ønskelig.

Dersom du har lyst og kompetanse til også å ha oppgaver innenfor flere av prosjektets hovedtemaer (forankring av klima- og miljøhensyn, transport og kjøretøy, og material til bygg- og infrastruktur) ber vi deg opplyse om dette i søknaden, og peke på denne kompetansen. Sammensetningen bestemmes ut fra innkommende kandidater.

Til alle stillingene stilles det krav til minst 3-årig relevant utdanning på høgskole/-universitetsnivå.
 
Mer om prosjektet

46 kommuner har gjennom intensjonsavtaler har sagt at de ønsker og vil benytte seg av prosjektet i en eller flere utbyggings-/anskaffelsesprosesser. Prosjektet har en prosjektleder, referansegruppe og et etablert samarbeid med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (tidligere Difi). Det er bevilget 7 millioner kroner fra Miljødirektorat og 3 millioner fra Viken fylkeskommune til prosjektet.

Kontaktpersoner

Guro Nereng
Mobil: 416 24 426

Hvem er Viken fylkeskommune?

Bli med på å utvikle Viken for våre innbyggere! Vi ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape en region som viser vei. 

Viken fylkeskommune ble etablert 01.01.2020 og er en stor arbeidsgiver med over 11 000 ansatte og 1,2 millioner innbyggere. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport og fylkesveier, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminner. 

Viken fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

For ansettelse i skole og tannhelse kreves det politiattest av kandidater som får tilbud om stilling.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentleglova § 25.