Klimarådgiver mobilitet, vikariat

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. desember, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om Klimaetaten

Klimaetaten har ansvar for oppfølging av Klimastrategi for Oslo 2020-2030, og forvaltning av Klima- og energifondet. Klimaetaten skal være pådriver for og bidra til kraftfull klimaledelse og -styring i Oslo kommune. Etaten skal være et sentralt fagmiljø i kommunen og skal samarbeide med befolkningen, næringslivet, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter for å utvikle gode klimaløsninger i Oslo. Etaten skal mobilisere til atferdsendring for å nå Oslos klimamål, og bygge nettverk for gjennomføring av klimatiltak. Klimaetaten rapporterer til Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel.

Ung etat

Vi er en relativt liten etat i Oslo kommune med 38 ansatte, men med et stort satsingsområde. Som en ung etat jobber vi med å bygge gode jobbrelasjoner, skape effektive rutiner, og ikke minst lage kultur for å sammen løse vårt viktige samfunnsoppdrag.

Klimaetaten er organisert i tre avdelinger; administrasjonsavdeling, kommunikasjonsavdeling, og klimafaglig avdeling. Klimafaglig avdeling har ansvar for etatens strategiske arbeid og er pådrivere i kommunen for arbeid med klima. Fagavdelingen er klimafaglig sekretariat for Byrådsavdeling for Miljø- og samferdsel.

Arbeidsoppgaver

Vi er på jakt etter en klimarådgiver på mobilitetsområdet til et 12 måneders vikariat. Rådgiveren skal bidra i arbeidet med å redusere utslippene fra mobile kilder i Oslo, særlig gjennom å stimulere til klimavennlige arbeidsreiser og for reduserte utslipp fra vare- og nyttetransport. Stillingen er et 12 måneders vikariat. Rådgiveren vil jobbe tett sammen med kommunikasjonsavdelingen. Rådgiveren må påregne å bidra til arbeidet på hele avdelingens ansvarsområde, og ved noen anledninger hele etatens ansvarsområde.

Oppgavene som ligger til klimafaglig avdeling er: 

 • Fagområdene mobilitet, energi, klimaledelse og klimabudsjett og klimatilpasning. 
 • Strategisk arbeid som følger av rollen som fagetat; policyutvikling på klimaområdet, klimafaglig sekretariat for byrådsavdelingen for Miljø- og samferdsel, klimaledelse og klimabudsjett og produksjon og kvalitetssikring av innhold for kommunikasjon. 
 • Operativt ansvar for gjennomføring av Klimaetatens egne klimatiltak. 
 • Faglig arbeid knyttet til tilskuddsforvaltningen Klimaetaten har ansvaret for. 
 • Drifte og følge opp nettverket ”Næring for klima”, andre nettverk og storbysamarbeid, og ulike organisasjoner.   

Kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring fra arbeid med klimaspørsmål, fortrinnsvis på mobilitetsområdet.
 • Evne til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner og skape entusiasme for nødvendige endringer er ønskelig.  
 • Krav om meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk.  
 • Krav om relevant høyere utdanning. Lang erfaring kan erstatte utdanningskravet.  
 • Erfaring fra arbeid i offentlig sektor er en fordel.
 • Samarbeider godt i team.          

Personlige egenskaper

 • Nysgjerrighet 
 • Fleksibilitet 
 • Analytisk og strukturert 
 • Har evne å utvikle gode samarbeidsrelasjoner. 

Vi tilbyr

 • Attraktive arbeidslokaler i Oslo sentrum
 • Gode pensjons-, låne og forsikringsordninger (etter gjeldende retningslinjer for typen ansettelsesavtale)
 • Fleksitid

Stillingen avlønnes som spesialkonsulent II, stillingskode 0195, i henhold til etatens lønnspolitikk.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Kontaktpersoner

Marit Mellem
Senior Rådgiver, Habberstad

Hvem er Oslo kommune, Klimaetaten?

Oslo har inntatt en lederposisjon innen grønn byutvikling og er blant de byene i verden som har kommet lengst i tilrettelegging og tiltak for lavere utslipp. Bystyret har vedtatt ambisiøse klimamål, som gir en historisk mulighet til å oppgradere byen.