Klientdrift og skyteknologi

Driftstekniker klient

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse 

Politiet er avhengig av gode IKT-verktøy for å kunne forebygge og bekjempe kriminalitet - enten det gjelder straffesaker, etterretningsarbeid, grensekontroll, ID-kontroll eller andre politifaglige oppgaver. Politiets IKT-tjenester er inne i en spennende fase med store endringer på politiets digitale plattform.

Nå leter vi etter en ny driftstekniker til dette viktige arbeidet!

Som driftstekniker hos oss får du være med og lage fremtidens arbeidsflate for politiet. Du vil også jobbe med digitale løsninger, som politiet er avhengig av for å løse samfunnsoppdraget sitt. Har du helhetlig forståelse for IT-drift, og et ønske om å jobbe med skyteknologi? Da vil vi høre fra deg! Vi lover en variert hverdag med spennende faglige utfordringer.

Arbeidsoppgaver

 • Drift og administrasjon av klienter basert på Windows operativsystem
 • Være en pådriver for å videreutvikle arbeidsflaten i politiet
 • Rådgivning og prosjektdeltakelse
 • Pakking og distribusjon av applikasjoner
 • Utarbeide drifts-, vedlikeholds- og endringsrutiner 
 • Tredjelinjesupport innenfor egne ansvarsområder 
 • Deltakelse i vaktordning kan bli aktuelt 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå innen IKT. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • God kjennskap til og erfaring med Windows klient-teknologier og sikkerhet
 • Erfaring med eller kjennskap til Microsoft sine skyteknologier
 • Erfaring med bruk av Microsoft System Center, Active Directory og bruk av Group Policy
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. 
 • Må kunne sikkerhetsklareres til HEMMELIG

Personlige egenskaper

 • Du samarbeider godt med andre for å finne gode, enkle løsninger    
 • Du ser en problemstilling fra flere sider
 • Du liker å ta ansvar, gjennomføre og sluttføre oppgaver 
 • Du har et strategisk gen, ser sammenhenger og formulerer deg godt både skriftlig og muntlig  

Vi tilbyr

 • Muligheten til å bidra i politiets viktige samfunnsoppdrag
 • Et bredt spekter av spennende arbeidsoppgaver
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Gode arbeidsbetingelser (blant annet fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø, med lokaler sentralt på Majorstua  
 • Stillingen lønnes som 1434 rådgiver / 1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 480 000 - 705 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner.

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon). For å ivareta ønsket om mangfold i staten oppfordrer vi kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. For ansettelse hos oss krever vi plettfri vandel.

Søkere må være oppmerksomme på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om de ber om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten.

Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.

Kontaktpersoner

Biørn Trygve Lyche
Seksjonssjef
Mobil: 995 94 382
Jørgen Loftesnes-Aas
Teamleder
Telefonnummer: 93 42 22 31

Hvem er Politiets IKT-Tjenester?

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets leverandør av IKT. Vi er drøyt 500 teknologer som utvikler nye løsninger, forvalter kritiske systemer og bidrar til at politiet kan samhandle digitalt og effektivt med hele samfunnet – hele døgnet. Vi befinner oss rundt i hele Norge, med hovedkontor på Majorstua i Oslo, i tillegg til kontorer på Jaren og i de 12 politidistriktene i landet.