Kontraktsledere og Kontraktsrådgivere

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Norges største samferdselsprosjekter er i gang, og du har muligheten til å være med!

Vi søker Norges mest kompetente og ambisiøse kontraktsledere og rådgivere til flere store og kompliserte prosjekter i Utbyggingsdivisjonen.

Divisjonen er ansvarlig for de største jernbaneprosjektene i Bane NOR, og har en av Norges største porteføljer med store prosjekter. Prosjektporteføljen på ca. 240 milliarder kroner inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, Ny jernbanetunnel gjennom Oslo, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, dobbeltspor på Østfold- og Dovrebanen, samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Våre kontraktsledere og kontraktsrådgivere følger prosjekter tett og bidrar i arbeidet med å utarbeide og følge opp kontrakt- og anskaffelsestrategier, utarbeide konkurransegrunnlag og leder anskaffelsesprosesser. De leder forhandlinger og evalueringer, samt bidrar i den løpende oppfølgingen av de store entreprisekontraktene og øvrige kontrakter i prosjektene. 

Har du lang erfaring som kontraktsleder eller seniorrådgiver?  Eller er du kanskje i begynnelsen av din karrière?  

Hos oss vil du få muligheten til å jobbe tett på prosjekter i ulike faser og bidra til at Bane NOR når sin visjon "Norge på skinner"!  

Eksempler på aktuelle prosjekter vil være Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 og Utbygging Østs prosjekter, herunder Kleverud-Sørli-Åkersvika, Moss Hensetting, Haug-Seut og sentralt i Oslo. 

Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask, trafikksikker og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane og veg. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss med jernbane. Prosjektet knytter øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetiden med tog mellom Bergen og Oslo med i underkant av en time.

Utbygging Øst har en betydelig prosjektportefølje, og gjennomfører utbyggingen av alle Inter-cityprosjektene langs Dovre- og Østfoldbanen. Dette omfatter prosjektene Venjar-Langset, Kleverud-Sørli-Åkersvika, Sandbukta-Moss-Såstad, Hensetting Moss, og videre planlegging og gjennomføring av prosjektene mot Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika er ansvarlig for utbygging av nytt dobbeltspor på Dovrebanen, fra Kleverud i sør til Åkersvika rett utenfor Hamar.  Prosjektet består av flere store totalentrepriser og skal bygge Nord-Europas lengste jernbanebru, i tillegg til jernbanetunnel, to stasjoner og 30 km nytt jernbanespor. Prosjektet Moss Hensetting arbeider med planlegging og utbygging av et større hensettingsanlegg for tog i Mosse-regionen. 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelsesprosesser i prosjekter
 • Utarbeide strategier, konkurransegrunnlag og kontrakts dokumenter 
 • Lede og koordinere tilbuds evalueringer og forhandlinger med leverandører 
 • Bidra til løpende kontraktoppfølging av de store entreprisene og øvrige kontrakter i prosjektet
 • Lede og sikre profesjonell håndtering av endringsordrekrav, endringer, opsjoner og tilleggsavtaler
 • Delta i den daglige delprosjekt-ledelsen, bistå med vurderinger av komplekse problemstillinger og sørge for at tiltak blir gjennomført
 • Bidra til at prosjekter gjennomfører og overholder overordnede strategier og målsetninger
 • Veilede i kontrakt og anskaffelsesfaglige spørsmål og utfordringer 
 • Øvrige oppgaver som naturlig hører inn under fagområdet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning fortrinnsvis som jurist eller ingeniør/sivilingeniør, alternativt økonom, med relevant erfaring innen kontrakts-oppfølging
 • Erfaring med offentlige anskaffelser er en fordel
 • Kunnskap og erfaring med kontrakts oppfølging av totalentrepriser (NS 8407 og/eller NTK 15) og rådgiverkontrakter
 • Det vil være en fordel hvis du har erfaring fra byggherre eller entreprenør-bransjen
 • Vi ønsker at du har kompetanse innen relevante IKT
 • verktøy, som ulike konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og PIMS
 • Erfaring med tverrfaglige prosjekter, fortrinnsvis innen bygge anleggs eller offshorebransjen
 • Erfaring med kontraktuell håndtering av ulike tekniske grensesnitt
 • Må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig. Det er en fordel med erfaring med engelsk som arbeidsspråk 

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert, nøyaktig og resultatorientert
 • For å lykkes i rollene er det viktig at du har gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Du er ansvarsbevisst og jobber selvstendig
 • Du trives i en hektisk hverdag og du har stor arbeidskapasitet
 • Du evner å ta initiativ og være en tydelig fagperson
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og integritet
 • Vi vektlegger lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer og til våre verdier som er Åpen, Respektfull, Engasjert og Nytenkende

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å ta en viktig rolle i et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige engasjerte kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger
 • Gode lønns-, pensjons og forsikringsvilkår
 • Årsbillett på NSB tog

Arbeidssted for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er Sandvika i sentralt beliggende og moderne lokaler.

Arbeidssted for prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika vil i tidlig fase være i Oslo, deretter Tangen/Stange. Arbeidssted for øvrige av Utbygging Øst prosjekter vil kunne være Oslo i sentralt beliggende lokaler, Fredrikstad eller der prosjektet gjennomføres.

Vennligst fremhev i din søknad dersom det er spesielle lokasjoner du er interessert i. 

Kontaktpersoner

Henning Scheel
Telefonnummer: 99637735
Karin Kaasen
Telefonnummer: 93826783
Natalia Bakken
Leder Kontrakt og Anskaffelser
Telefonnummer: 90545757

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon