KL-montør/Energimontør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Voss er levende bygdesamfunn med et mangfold av opplevelser å velge mellom. Du kan boltre deg i fantastisk natur med snødekte fjelltopper, dype daler og skoger, strie elver og stille innsjøer. Voss er kjent som Norges ekstremsport-hovedstad og byr også på rikt kulturliv. 

Spordrift Vestlandet har ansvar for drift og vedlikehold av infrastruktur på strekningen Bergen - Roa/Hokksund. Strekningen er delt inn i 3 driftslederområder, og Driftsleder Voss har ansvar for drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur på strekningen Finse - Bergen og Flåmsbana. Hos Driftsleder Voss er det ledig stilling som energimontør.

Avdelingen har ca 80 medarbeidere, fordelt på fagene linjen, elkraft og signal. Medarbeiderne er fordelt på flere stasjoneringssteder langs strekningen.

Stasjoneringssted for stillingen er Voss, og stillingen rapportere til driftsleder.

 

Arbeidsoppgaver

 • Drifts- og vedlikeholdsoppgaver
 • Være villig til å inngå i beredskapsordningen
 • Fornyelses- og investeringsoppgaver 
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Spordrift og øvrige aktører i sektoren
 • Stillingen innebærer turnusarbeid primært natt/helg 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som energimontør
 • Godkjent kontaktledningskompetanse eller være villig til å ta godkjenning
 • Godkjent som leder for elsikkerhet (LFS) eller være villig til å ta godkjenning
 • Godkjent som hovedsikkerhetsvakt (HSV) eller være villig til å ta godkjenning. For kandidater uten godkjenning som HSV må arbeidspsykologisk test bestås før tilsetting
 • God kjennskap til HMS
 • Førerkort kl B
 • Tilfredsstillende norskkunnskap og grunnleggende IT-kompetanse 
 • Må generelt være villig til å ta tilleggsutdanning 

Du må oppfylle kravene i helseforskriften, helseundersøkelse hos vår bedriftshelsetjenesten blir gjennomført før tilsetting

Ansatte som inngår i beredskapsordningen må ved utrykning kunne møte på stasjoneringssted innen 60 minutter 

Personlige egenskaper

 • Har god sikkerhets- og risikoforståelse
 • Er nøyaktig og pålitelig
 • Har god forståelse for tverrfaglighet og samarbeid på tvers av fag og geografi
 • Er opptatt av å holde seg faglig oppdatert 

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en fremtidsrettet virksomhet
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Personalbillett på tog 

Kontaktpersoner

Steffen Rykke Stabæk
Driftsleder
Telefonnummer: 48036198

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger