Kjøretøyteknisk inspektør/ingeniør Nordkjosbotn

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. mai, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Hvem er vi:

Utekontrollseksjonen er tilknyttet Trafikant- og kjøretøyavdelingen og består for tiden av 31 medarbeidere fordelt over hele Region nord. Seksjonens kontrollører arbeider i all hovedsak ute på veg innen lokalt geografisk område og består av fem team. For kortere perioder må det likevel påregne og måtte arbeide også andre steder i regionen. Arbeid skjer for tiden i henhold til fastsatt turnus, noe som innebærer arbeid på dag, kveld, natt, samt noen helger. Kontorsted vil være Nordkjosbotn.

Arbeidsoppgaver:

 • Kontroll av tunge kjøretøy på veg
 • Kontroll av kjøre- og hviletid på veg
 • Andre oppgaver tillagt seksjonen må også påregnes

Kvalifikasjonskrav:

Det kreves fagbrev tunge eller lette kjøretøy, hvor fagbrev tunge kjøretøy er en fordel. Det er også ønskelig med relevant ingeniørutdanning. Det kreves førerkort kl B. Det er også ønskelig med førerett i klassene CE/DE. Dersom den som tilsettes ikke innehar de nevnte førerettigheter, må kravene for å kunne erverve disse klassene tilfredsstilles, samt være villige til å erverve førerettighetene.

Det vil også bli lagt vekt på:

 • Praksis fra bilverksted/kontrollorgan for lette og/eller tunge kjøretøy
 • Praksis som fører av tunge kjøretøy
 • Erfaring med data som arbeidsverktøy
 • Kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Selvstendighet og nøyaktighet
 • Egnethet for denne type stilling
 • Evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et godt fagmiljø, gode opplærings- og utviklingsmuligheter og et allsidig velferdstilbud. Stillingen lønnes i.h.t. Statens vegvesens lønnspolitikk. I tillegg utbetales tillegg for arbeid i turnus.

Det er pliktig 2 % pensjonsinnskudd og 6 måneder prøvetid. Ved tjenestereiser utbetales godtgjørelser etter statens regulativ.

Generell informasjon:

Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at attester og vitnemål legges ved din søknad.                                                                         

Kontaktpersoner

Helle Torill Sandvik
Seksjonsleder

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger