Kjøretøytekniker/ingeniør til Trafikant- og Kjøretøyområdet i Follo-Østfold

Kjøretøytekniker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vi har en ledig stilling som kjøretøytekniker ved Trafikant- og Kjøretøyområdet i Follo-Østfold.

Stillingen omfatter forvaltning av lover og forskrifter i direkte dialog med kunden. Vi søker derfor etter en person som trives med kundekontakt og ser det som en positiv utfordring å kombinere myndighetsrollen med god kundeservice.

Arbeidet skjer ved Mysen, Drøbak og Hafslund trafikkstasjoner, og utendørs på ulike kontrollplasser langs veinettet i Follo og Østfold.

Arbeidsoppgaver

 • Kontroll av alle typer kjøretøy i kontrollhall og på veg
 • Trafikkontroll med ulike tema langs vegnettet
 • Skriftlig og muntlig saksbehandling tilhørende fagområdet
 • Faglig bistand til andre etater som politiet og tollvesenet
 • Teknisk svartjeneste på telefon

Kvalifikasjoner

 • Stillingen krever fagbrev som bilmekaniker, biloppretter e.l. eller annen relevant utdanning.
 • Annen aktuell bakgrunn er teknisk fagskole og ingeniørhøgskole, men stillingen krever da praktisk erfaring fra bilverksted.
 • Det er ønskelig med allsidig praksis fra kjøretøyverksted og/eller skadeverksted.
 • Vi ønsker at du innehar ADR kompetansebevis eller har interesse for å tilegne deg slik kompetanse via kurs.
 • Du må kommunisere godt på norsk, både skriftlig og muntlig. I tillegg er det en fordel om du kommuniserer godt på engelsk og gjerne andre språk.
 • Du bør beherske PC på et grunnleggende nivå.
 • I tillegg kreves førerkort klasse B, og du bør fylle vilkårene for å oppnå førerrett i de øvrige førerkortklassene.

Dette vektlegger vi også

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Interesse for bilfaget og kundebehandling
 • At du er ærlig og har en fremtoning som passer inn i rollen og kollegagruppen
 • Stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling
 • Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.
 • Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Nærmere opplysninger

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf.Offl. § 25.  Du vil i så fall bli varslet.

Kontaktpersoner

Thor-Ole Borgen
Leder
Telefonnummer: (47) 970 11 477

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger