Kjøretøykontrollør/Inspektør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I området Glåmdal – Romerike har vi ledig stilling som inspektør/ingeniør, med kontorsted på trafikkstasjonene Kongsvinger eller Jessheim. Arbeidsoppgavene vil kunne veksle mellom kontorstedene ut fra behovet, samt noe utover vanlig arbeidstid. Mye av arbeidet foregår også utendørs og på ulike kontrollplasser i området

For stillingen gjelder forvaltning av lover og forskrifter i direkte dialog med kunden. Vi søker derfor etter en person som trives med kundekontakt og ser det som en positiv utfordring å kombinere myndighetsrollen med god kundeservice.

 

Arbeidsoppgaver

  • Kontroll av kjøretøy i kontrollhall og ute på veg
  • Trafikkontroll med ulike tema langs vegnettet
  • Skriftlig og muntlig saksbehandling tilhørende fagområdet
  • Faglig bistand til andre etater som politiet og tollvesenet
  • Forebyggende trafikksikkerhetsarbeid

 

Kvalifikasjoner

  • Det kreves eksamen fra høgskole maskin- eller bilteknisk linje, eller annen relevant utdanning. Det er ønskelig med praksis fra verksted for både lette og tunge kjøretøy
  • Førerkort i klasse BE CE DE, eller oppfylle kravene for å utvide førerkortet
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, gjerne også på engelsk, og flere språk
  • Datakunnskaper på brukernivå – kjennskap til de vanligste kontorprogrammer

 

Personlige egenskaper

Du må like å jobbe i team, men evne å tilegne deg kunnskap ved å sette deg inn i lover og forskrifter på selvstendig grunnlag. Du må kunne ta initiativ og jobbe systematisk. Du må kunne kommuniserer godt med alle og tenke trafikksikkerhet og likebehandling i møte med kunden. Du må ha høy integritet og gode etiske holdninger. Har du i tillegg godt humør er du den rette for oss.

Vi tilbyr utfordrende, selvstendige og krevende arbeidsoppgaver innenfor et variert og trivelig arbeidsmiljø. Vi har ryddige arbeidsforhold med mange goder og rettigheter. Selv om arbeidsmengden kan være stor, legger vi stor vekt på forutsigbarhet.

 

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også goder som introduksjonsprogram og fadderordning, pensjonsordning, etatsskoler (må påregnes noe reisevirksomhet) og mulighet for faglig påfyll.

 

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Stillingene lønnes i henhold til etatens lønnspolitikk avhengig av utdanning og praksis. Det trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søknad med CV sendes elektronisk. Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

Kontaktpersoner

Ove Bakkemo

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger