Kjøretøykontrollører Utekontroll

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. oktober, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingene

Statens vegvesen og utekontrollseksjonen har ansvar for trafikkontrollvirksomheten på veg. Gjennom planmessig kontrollaktivitet, rettet mot trafikanter og kjøretøy, skal vi ivareta trafikksikkerhet med 0-visjonen som utgangspunkt, samt sikre like konkurransevilkår i transportbransjen.

Faggruppe Utekontroll Agder, Vestfold og Telemark søker to kollegaer til å ta del i dette viktige arbeidet.

For stillingene gjelder forvaltning av lov og forskrift i direkte dialog med kunden. Vi søker derfor kontrollører som trives med kundekontakt og som ønsker personlig utvikling, samt ser det som en positiv utfordring og kombinere myndighetsrollen med tjenesteyting.

Utekontrollseksjonen Sør har 60 medarbeidere hvorav 18 tilhører Faggruppe Utekontroll Agder, Vestfold og Telemark, stasjonert i Kristiansand, Arendal og Langangen(E18). Stillingene har tjenestested/oppmøtested Arendal trafikkstasjon, arbeidsområdet er hovedsakelig Arendal og omegn.

Det må påregnes noe samarbeid med andre kontrollstasjoner i vårt område. Våre kontrollører jobber turnus som betyr arbeid både dag, kveld og natt, tillegg til noe helg. Noe reisevirksomhet må også påregnes.

Arbeidsoppgaver

Hovedtyngden av oppgavene vil være kjøretøykontroll på veg, fortrinnsvis for tunge kjøretøy, teknisk- og bruksbestemmelser. Trafikksikkerhetsarbeidet gjøres i samarbeid med Politiet, tollvesenet, Arbeidstilsynet og andre offentlige etater.

Du vil også jobbe med saksbehandling og administrative oppgaver på kjøretøyteknisk område relatert til utekontroll.

Stillingen innehar mye kundekontakt, som i hovedsak betyr kontakt med sjåfører du treffer når du gjennomfører kjøretøykontroll.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves fagbrev som bilmekaniker tunge kjøretøy, landbruksmekaniker eller anleggsmaskinmekaniker. Kandidater med fagbrev lette kjøretøy eller ingeniørbakgrunn innen biltekniske fag, vil med lang og relevant erfaring innenfor tunge kjøretøy også bli vurdert.

Du må ha førerkort klasse B, samt fylle vilkårene for førerrett i de øvrige førerkortklassene. Det er ønskelig med førerkort i klassene CE og DE.

Det er krav om god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. I tillegg vil det være en fordel om du behersker flere språk. Vi ser også etter deg som har erfaring fra kundekontakt, og som enkelt setter deg inn i nye systemer og har god IT-kompetanse.

Det er ønskelig med gjennomført kurs i Periodisk kjøretøykontroll (PKK), godkjent av bilbransjen. Fortrinnsvis for tunge kjøretøy.

Etter ansettelse er det krav om gjennomføring av etatens modulbaserte opplæring. Dette er en samlingsbasert opplæring (samlinger med inntil en ukes varighet) og e-læring med praksisveiledning på egen arbeidsplass i tillegg.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Personlige egenskaper

Det viktigste for oss som blir dine kolleger er at du samarbeider godt, og vet hva det vil si å være en god lagspiller for å skape et godt arbeidsmiljø.

Du er en person som kommuniserer godt med ulike type mennesker. Du liker kundebehandling, og evner å finne den gode balansen mellom å utøve en myndighetsrolle og inneha en rolig og trygg fremtoning i møte med mennesker. Du tar et etisk ansvar for å gjøre jobben din på en god måte. Om du i tillegg jobber ryddig og strukturert, er du nøyaktig den vi ser etter!

Det forutsettes plettfri vandel.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen . Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingene?

Ta kontakt med Harald Aspheim på tlf. 482 38 554 eller Erik Wolff (tlf. 414 76 950).

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger