Kjøretøykontrollør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I Statens vegvesen, Trafikant og kjøretøydivisjonen, Kjøretøy Øst 2C, er det ledig en fast stilling som inspektør/ingeniør hallkontroll. Hovedarbeidssted vil for tiden være Gjøvik trafikkstasjonen, arbeid i hele Innlandet og noe reising må påregnes.

Våre kontrollører jobber med viktige samfunnsoppgaver, og dette er en jobb for deg som fyller utdanningsnivået, er bilinteressert og som liker balansen mellom teknisk kontroll og myndighetsrollen. I stillingen vil du forvalte lov og forskrift i direkte dialog med kunden. Du må derfor se det som en positiv utfordring å jobbe innenfor et felt der myndighetsrollen skal kombineres med tjenesteyting. Evne til å sette seg inn i, og forvalte regelverket er vesentlig. Forståelse av egen person i myndighetsrollen er sentral.

Hos oss vil du få arbeidsoppgaver innen:

 • teknisk kontroll av kjøretøy i hall
 • saksbehandling innen kjøretøyområdet
 • verifisering av dokumentasjoner for godkjenning
 • trafikkontroll lette kjøretøy (utekontroller)
 • undersøkelser av trafikkulykker

Kompetansekrav

Du må ha:

 • utdanning som bil- eller lastebilmekaniker med fagbrev, maskiningeniør eller teknisk fagskole
 • god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • har førerkort klasse B og oppfyller kravene for å oppnå de øvrige førerkortklasser
 • har gode datakunnskaper og evne til å sette seg inn i teknisk litteratur og regelverk

Du kan med fordel ha:

 • god og allsidig praksis fra en eller flere oppgaver tillagt stillingen

Vi søker deg som:

 • er god på kommunikasjon, løsningsorientert, positiv og kundefokusert
 • er samarbeidsvillig, initiativrik og har innsatsvilje
 • er selvstendig, systematisk og nøyaktig
 • er et positivt tilskudd til arbeidsmiljøet
 • har noe erfaring innen arbeid med kjøretøy og kunder

I tillegg må du ha god etikk og moral. Det forutsettes plettfri vandel.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerlista er offentlig

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt Ulf- Jørgen Wold på telefon 952 53 151

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll
 • Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Kontaktpersoner

Ulf- Jørgen Wold
Mobil: 952 53 151

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger