Kjøretøykontrollør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. mars, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

I Statens vegvesen, Trafikant og kjøretøydivisjonen, Kjøretøy nord, er det ledig fast stilling som kjøretøykontrollør hallkontroll. Hovedarbeidssted vil for tiden være ved trafikkstasjonen i Narvik, men den som tilsettes må og påregne noe arbeid ved andre trafikkstasjoner/kontrollstasjoner innenfor Kjøretøy nord sitt ansvarsområde Nordland og Troms og Finnmark

Hovedfunksjonen for trafikkstasjonene er å ha ansvar for kjøretøytekniske operative oppgaver, kundebetjening og førstelinjebehandling av saker innenfor kjøretøyområdet generelt.

Kjøretøykontrollørstillingene er primært basert på hallkontroll av tunge og lette kjøretøy og saksbehandling knyttet til disse oppgavene. Sekundært vil det bli tillagt utekontroller og eventuelt andre oppgaver i perioder med mindre behov for hallkontroll. 

Våre kontrollører jobber med viktige samfunnsoppgaver, og dette er en jobb for deg som fortrinnsvis har fagbrev innen bilfaget, er bilinteressert og som liker balansen mellom teknisk kontroll og myndighetsrollen. I stillingen vil du forvalte lov og forskrift i direkte dialog med kunden og du må derfor se det som en positiv utfordring å jobbe innenfor et felt der myndighetsrollen skal kombineres med tjenesteyting.

Arbeidsoppgaver

 • Teknisk kontroll av kjøretøyer i hall.
 • Saksbehandling innfor kjøretøyområdet.
 • Verifisering av dokumentasjoner for godkjenning.
 • Kontroll av lette kjøretøy langs vei.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning som fagarbeider (bilmekaniker med fagbrev) eller annen relevant utdanning.
 • Det er ønskelig med god og allsidig praksis fra en eller flere oppgaver tillagt stillingen.
 • Gode datakunnskaper.
 • Må ha førerkort klasse B og oppfylle kravene for å oppnå de øvrige førerkortklasser.
 • For stillingen vil kjøretøyteknisk erfaring bli vektlagt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne vil bli vektlagt

Det er ønskelig at du har:

 • Evne til god kommunikasjon og kundebehandling
 • Førerrett også i klassene A/BE/CE/DE
 • Evne til samarbeid, initiativ og innsatsvilje
 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og nøyaktig
 • Evne til å bidra til et godt og hyggelig arbeidsmiljø
 • God etikk og moral. Det forutsettes plettfri vandel

I Statens vegvesen ønsker vi å være profesjonelle, fremtidsrettede og inkluderende.

Som medarbeider er det viktig at du har «stå på» vilje og godt humør. Vi vil vektlegge evnen til å arbeide under” høyt trykk” samtidig som man kan arbeide systematisk og nøyaktig etter gjeldende regelverk. Miljøet kjennetegnes av bred kompetanse og genuin interesse for kjøretøy og trafikksikkerhet. Du må jobbe målrettet for at Statens vegvesen skal være imøtekommende, har omtanke for omgivelsene og er tilgjengelig.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Mailén Fridtjofsen Toften, tlf. 952 42 381.

Vi ber om at du vedlegger vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, men husk også å benytte malen i Jobbnorge for å registrere utdanning og yrkeserfaring.

Kontaktpersoner

Mailen Fridtjofsen Toften
seksjonssjef
Telefonnummer: 952 42 381

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger