Kjøretøykontrollør

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen har ansvar for trafikkontrollvirksomhet på veg og kjøre-/hviletids kontroll i bedrifter. Gjennom planmessig kontrollaktivitet, rettet mot trafikanter, kjøretøy og firmaer, skal vi ivareta trafikksikkerheten med 0-visjonen som utgangspunkt, samt sikre like konkurransevilkår i transportbransjen

Faggruppe Utekontroll Øst søker en kollega til å ta del i dette viktige arbeidet.

For stillingen gjelder forvaltning av lov og forskrift i direkte dialog med kunden. Vi søker derfor etter en kontrollør på inspektør-/ingeniørnivå, som trives med kundekontakt og som ønsker personlig utvikling, samt ser det som en positiv utfordring å kombinere myndighetsrollen med tjenesteyting.

Utekontrollseksjon Øst har samlet sett 45 medarbeidere, derav 16 medarbeider i Faggruppe Utekontroll Øst B.

Stillingen har tjenestested/kontorsted Husum/ Ånestad kontrollstasjon

Våre kontrollører jobber etter fastsatt arbeidsplan hvor noe arbeidstid faller på kveld/natt og helg. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Kjøretøykontroll på veg, tekniske- og bruksbestemmelser, -fortrinnsvis tunge kjøretøy
 • Saksbehandling på kjøretøyteknisk område relatert til utekontroll
 • Administrative oppgaver knyttet til våre produksjonsprosesser
 • Trafikksikkerhetsarbeid sammen med Politiet, Trygg trafikk og andre offentlige etater.
 • Utbredt kundekontakt

Kvalifikasjonskrav

Som kjøretøykontrollør må du ha god kompetanse innen tekniske fag.

 • Vi søker derfor etter deg som har utdanning som ingeniør, eksamen fra ingeniørhøgskole, maskin eller bilteknisk linje eller annen relevant ingeniørutdanning, eller tilsvarende linjer fra teknisk fagskole.
 • Har du lang og allsidig praksis som kjøretøymekaniker med fagbrev, fortrinnsvis for tunge kjøretøy, kan øvrige krav til utdanning fravikes. God og relevant praksis kan erstatte manglende formell utdannelse.
 • Erfaring fra kundekontakt er en fordel
 • Førerkort i klassene BCE. I tillegg er det en fordel med klasse DE. Søkere uten klasse CE blir vurdert og det er da en forutsetning å fylle kravene for å oppnå førerkort i alle klasser.
 • Stillingen innebærer mye kontakt med kunder, og gode kommunikasjonsferdigheter er en forutsetning for å lykkes i stillinga. Du må derfor beherske norsk muntlig og skriftlig, og det er en fordel om du behersker andre europeiske språk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Personlige egenskaper og holdninger er viktige, og vi vil også legge vekt på at du:

 • kan se viktigheten av myndighetsoppgavena og utøve dette på en god måte  
 • arbeider nøyaktig og systematisk etter gjeldende regelverk 
 • evner å arbeide både selvstendig og sammen med andre 
 • bidrar positivt til et godt arbeidsmiljø 
 • har selvinnsikt og høy integritet

Det forutsettes plettfri vandel.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

 • Vi tilbyr deg også disse godene:
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med Geir Thomas Finstad på telefon 90124930.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger