Kjøretøykontrollør

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Statens vegvesen og Utekontrollseksjonen har ansvar for trafikkontrollvirksomheten på veg. Gjennom planmessig kontrollaktivitet, rettet mottrafikanter og kjøretøy, skal vi ivareta trafikksikkerhet med 0-visjonen som utgangspunkt, samt sikre like konkurransevilkår i transportbransjen.

Faggruppe Utekontroll Østfold søker en kollega til å ta del i dette viktige arbeidet.

For stillingen gjelder forvaltning av lov og forskrift i direkte dialog med kunden. Vi søker derfor etter en kontrollør på inspektør-/ingeniørnivå, som trives med kundekontakt og som ønsker personlig utvikling, samt ser det som en positiv utfordring å kombinere myndighetsrollen medtjenesteyting.

Utekontrollseksjonen i region øst har 70 medarbeidere, derav 20 medarbeidere i Faggruppe Utekontroll Østfold.

Stillingen har tjenestested/oppmøtested Svinesund, men arbeidsområdet omfatter hele Østfold. Samtidig har Østfold to grenseoverganger,Svinesund og Ørje, som skal bemannes. Det må også påregnes noe samarbeid med andre kontrollstasjoner i vår region.

Våre kontrollører jobber etter fastsatt arbeidsplan hvor noe arbeidstid faller på kveld/natt og helg. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver
 • Kjøretøykontroll på veg, tekniske- og bruksbestemmelser, -fortrinnsvis tunge kjøretøy
 • Saksbehandling på kjøretøyteknisk område relatert til utekontroll
 • Administrative oppgaver knyttet til våre produksjonsprosesser
 • Trafikksikkerhetsarbeid sammen med Politiet, tollvesenet, Trygg trafikk og andre offentlige etater
 • Utbredt kundekontakt
Kvalifikasjonskrav
 • Utdanning som ingeniør, eksamen fra ingeniørhøgskole, maskin eller bilteknisk linje eller annen relevant ingeniørutdanning, eller tilsvarende linjer fra teknisk fagskole. Har du lang og allsidig praksis som kjøretøymekaniker med fagbrev, fortrinnsvis for tunge kjøretøy, kan øvrige krav til utdanning fravikes. God og relevant praksis kan erstatte manglende formell utdannelse.
 • Erfaring fra kundekontakt er en fordel
 • Førerkort i klasse B. I tillegg kreves det førerkort i klassene CE og DE, da dette er en del av vår daglige virksomhet. De som ikke innehar de tunge førerkortklassene vil bli vurdert, men det betinges da at et utvidet førerkort erverves innen en gitt periode.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk.
 • Behersker du flere språk er dette en fordel.

 

Personlige egenskaper

 • Evne til kommunikasjon og kundebehandling
 • Evne til samarbeid, initiativ og innsatsvilje
 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og nøyaktig
 • Evne til å bidra til et godt og hyggelig arbeidsmiljø
 • God etikk og moral. Det forutsettes plettfri vandel.
Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trengermedarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også goder som introduksjonsprogram, fadderordning, pensjonsordning, etatsskoler (må påregnes noe reisevirksomhet) og mulighet for faglig påfyll.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdenedersom du har behov for det.

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk. Det trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil blivarslet om dette.

Søknad med CV sendes elektronisk. Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringensinkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyllerkvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes tilregistreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil blivarslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med Øyvind Grotterød, mob. 952 53 115.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger