Kjøretøykontrollør - vikariat

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. oktober, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

I Statens vegvesen, Trafikant og Kjøretøydivisjonen, Kjøretøy Vest B er det ledig midlertidig stilling som kjøretøykontrollør i hallkontroll. Oppstart på vikariatet er snarest, med varighet frem til 30.11.2022.

Område Vest B dekker alle trafikkstasjonene og utekontroll lette kjøretøy i Vestland. Tjenestested vil være ved Bergen trafikkstasjon, men periodevis kan det forekomme arbeid ved andre trafikkstasjoner (Voss, Førde og Nordfjordeid)

Ansvarsområdet er innenfor kjøretøytekniske operative oppgaver samt kundebetjening og førstelinjebehandling av saker innenfor kjøretøyområdet generelt.

Ved utekontroll må noe reisetid påregnes, og det vil også fremkomme forskjøvet arbeidstid

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling innenfor kjøretøyområdet
 • Verifisering av dokumentasjoner for godkjenning
 • Stillingene innehar mye kontakt med kunder når du gjennomfører kjøretøykontroll.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning som fagarbeider (bilmekaniker med fagbrev) eller annen relevant utdanning.
 • Det er ønskelig med god og allsidig praksis fra en eller flere oppgaver tillagt stillingen
 • Gode datakunnskaper
 • For stillingen vil kjøretøyteknisk erfaring bli vektlagt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne vil bli vektlagt
 • Førerkort klasse B, samt fylle vilkårene for førerrett i de øvrige førerkortklassene som er nødvendig for å utføre jobben.                   
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, i tillegg vil det være en fordel om du behersker flere språk.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Personlige egenskaper

 • Du har «stå på vilje» og evner å arbeide under «høyt trykk».
 • Du kommuniserer godt med ulike type mennesker.
 • Du liker kundebehandling og evner å finne god balanse mellom å utøve en myndighetsrolle og inneha en rolig og trygg fremtoning i møte med mennesker.
 • Du samarbeider godt, og vet hva det vil si å være en god lagspiller.
 • Du jobber ryddig og strukturert, og tar et etisk ansvar for å gjøre jobben din på en god måte.
 • Bidrar du i tillegg til et godt arbeidsmiljø, er du den vi ser etter!
 • Det forutsettes plettfri vandel.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonssjef Dag Folkestad på tlf. 959 23 398 eller kontorsjef Siv Hanne Eikestad på tlf. 468 23 603.

Vi ber om at du vedlegger vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, men husk også å benytte malen i Jobbnorge for å registrere utdanning og yrkeserfaring.

Kontaktpersoner

Dag Folkestad
Seksjonsleiar
Telefonnummer: (+47) 51 91 16 01
Siv Hanne Eikestad
Kontorsjef
Telefonnummer: (+47) 55 51 66 09

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger