Kjøretøykontrollør Stavanger trafikkstasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om Divisjon Trafikant- og kjøretøy, avdeling Kjøretøy/seksjon Kjøretøy vest

I Statens vegvesen, Trafikant og kjøretøydivisjonen, Kjøretøy vest A, er det ledig en fast stilling som kjøretøykontrollør i hallkontroll og ved utekontroll lette kjøretøy. Område vest A dekker alle trafikkstasjonene og utekontroll lette kjøretøy i Rogaland. Tjenestested vil være ved Stavanger trafikkstasjon, men periodevis kan det forekomme arbeid ved andre trafikkstasjoner.

Hovedfunksjonen for trafikkstasjonene er å ha ansvar for kjøretøytekniske operative oppgaver, kundebetjening og førstelinjebehandling av saker innenfor kjøretøyområdet generelt.

Stillingen er primært basert på hallkontroll av lette kjøretøy. Sekundært vil det bli tillagt utekontroller og eventuelt andre saksbehandlingsoppgaver i perioder med mindre behov i hallkontroll. Ved utekontroll må noe reisetid i arbeidstid medregnes, og det vil også forekomme forskjøven arbeidstid.

Våre kontrollører jobber med viktige samfunnsoppgaver, og dette er en jobb for deg som fortrinnsvis har ingeniørutdannelse og/eller fagbrev innen bilfaget, er bilinteressert og som liker balansen mellom teknisk kontroll og myndighetsrollen. I stillingen vil du forvalte lov og forskrift i direkte dialog med kunden og du må derfor se det som en positiv utfordring å jobbe innenfor et felt der myndighetsrollen skal kombineres med tjenesteyting.

Arbeidsoppgaver/Hva skal du jobbe med?

 • Teknisk kontroll av kjøretøy i hall.
 • Saksbehandling og informasjons-veiledning innfor kjøretøyområdet.
 • Verifisering av dokumentasjoner for godkjenning.
 • Kontroll av lette kjøretøy langs vei.

Kvalifikasjoner/Hvem er du?

Kvalifikasjonskrav:

 • Kjøretøyteknisk utdanning som fagarbeider (bilmekaniker med fagbrev) og min. 5 års yrkeserfaring og/eller utdanning fra universitet eller høyskole min. 3 år, fra maskin- eller bilteknisk linje, og relevant kjøretøyteknisk erfaring. Annen relevant utdanning eller yrkeserfaring vil også bli vurdert.
 • Det er ønskelig med god og allsidig praksis fra en eller flere oppgaver tillagt stillingen.
 • Gode datakunnskaper.
 • Må ha førerkort klasse B og oppfylle kravene for å oppnå de øvrige førerkortklasser.
 • For stillingen vil kjøretøyteknisk erfaring og interesse bli vektlagt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne vil bli vektlagt

Det er ønskelig at du har:

 • Evne til god kommunikasjon og kundebehandling
 • Evne til samarbeid, initiativ og innsatsvilje
 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og nøyaktig
 • Evne til å bidra til et godt og hyggelig arbeidsmiljø
 • God etikk og moral. Det forutsettes plettfri vandel

I Statens vegvesen ønsker vi å være profesjonelle, fremtidsrettede og inkluderende.

Som medarbeider er det viktig at du har «stå på» vilje og godt humør. Vi vil vektlegge evnen til å arbeide under «høyt trykk» samtidig som man kan arbeide systematisk og nøyaktig etter gjeldende regelverk. Miljøet kjennetegnes av bred kompetanse og genuin interesse for kjøretøy og trafikksikkerhet. Du må jobbe målrettet for at Statens vegvesen skal være imøtekommende, har omtanke for omgivelsene og er tilgjengelig.

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • Gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid
 • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorsjef Caroline Sandal, caroline.sandal@vegvesen.no og tlf.905 77 162.

Kontaktpersoner

Caroline Sandal
Kontorsjef
Mobil: 905 77 162

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger