Kjøretøykontrollør Risløkka trafikkstasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

I faggruppe Kjøretøy Øst 1 A er det 2 ledige faste stillinger som kjøretøy tekniker/ingeniør hallkontroll. Stillingene har arbeidssted på Risløkka trafikkstasjon.

Vi søker etter personer som trives med kundekontakt og som ønsker å utvikle sine formidlingsevner, samt ser det som en positiv utfordring å kombinere myndighetsrollen med tjenesteyting.

Statens vegvesen har stort fokus på trafikksikkerhetsarbeid, og vi har en visjon om ingen drepte eller alvorlig skadde i vegtrafikken. Oppgavene innenfor trafikant- og kjøretøyområdet er avgjørende for å oppnå dette, både ved trafikantrettet arbeid, preventive - varierte kontroller og andre oppgaver som fremmer trafikksikkerhet.

Stillingene som kjøretøy tekniker/ingeniør innebærer forvaltning av vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter og lovverk i direkte kontakt med brukerne av våre tjenester, og vi søker derfor etter personer som trives med å arbeide med mennesker.

Arbeidsoppgaver

 • Kontroll og teknisk saksbehandling av alle typer kjøretøy på våre faste lokasjoner.
 • Trafikkontroll (utekontroll) med ulike tema langs vegnettet i samarbeid med andre kolleger og andre etater.
 • Saksbehandling og veiledning tilhørende hele fagområdet kjøretøy
 • Faglig bistand til andre etater som bl.a. til Politiet, Toll og Skatt
 • Gode muligheter for faglig personlig utvikling og viktige utfordringer

Kvalifikasjonskrav

 • Det er ønskelig med eksamen fra høgskole maskin- eller bilteknisk linje, eller annen relevant utdanning og erfaring.
 • Det er ønskelig med allsidig praksis fra kjøretøyverksted og/eller skadeverksted
 • Førerkort i klasse BE CE DE, eller i det minste oppfylle kravene til å kunne utvide nåværende førerkort
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, norsk, engelsk, gjerne også flere språk
 • Datakunnskaper på brukernivå med kjennskap til de vanligste kontorapplikasjoner

Vi ønsker at du har:

 • Evne til god kommunikasjon og kundebehandling
 • Evne til godt samarbeid i team, tar initiativ og har innsatsvilje
 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk, nøyaktig
 • Evne til å bidra til et godt og hyggelig arbeidsmiljø
 • God etikk og moral, det forutsettes plettfri vandel

Vi er ute etter personer med stå på vilje og godt humør. Vi vil vektlegge evnen til å arbeide under ”høyt trykk” samtidig som man kan arbeide systematisk og nøyaktig etter gjeldende regelverk. Miljøet kjennetegnes av en genuin interesse for og stor kjennskap til bil og bilfaget. Nye hjelpemidler i kontrollsammenheng er PC basert utstyr, og kunnskap/interesse i denne retning er en fordel.

Etter ansettelse, er det krav om gjennomføring av etatens modulbaserte opplæring. Dette er en samlingsbasert opplæring (samlinger med inntil en ukes varighet) og e-læring med praksisveiledning på egen arbeidsplass i tillegg.

Du må ha førerkort klasse B, samt fylle vilkårene for førerrett i de øvrige førerkortklassene.

Det er krav om god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, i tillegg vil det være en fordel om du behersker flere språk.

Personlige egenskaper

Du må kommunisere godt med ulike type mennesker. Du må like kundebehandling og evne det å finne god balanse mellom å utøve en myndighetsrolle og inneha en rolig og trygg fremtoning i møte med mennesker. Du samarbeider godt, og vet hva det vil si å være en god lagspiller. Du jobber ryddig og strukturert, og tar et etisk ansvar for å gjøre jobben din på en god måte. Bidrar du i tillegg til et godt arbeidsmiljø, er du nøyaktig den vi ser etter!

Det forutsettes plettfri vandel.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med fungerende kontorsjef Ben Haakon Tveit på tlf. 92247490

Kontaktpersoner

Ben Haakon Tveit
Kontorsjef
Mobil: 922 47 490

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger