Kjøretøyinspektør / Ingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I Statens vegvesen, Region sør, Område Nedre Telemark og Vestfold, er det ledig stilling som kjøretøykontrollør innen fagområdet tungbilkontroll, utekontrollen.

Kontorsted vil bli Lanner kontrollstasjon, lokalisert på E18 mellom Porsgrunn og Larvik. Stillingen er underlagt leder for kjøretøy ved Skien Trafikkstasjon. 

Vi søker etter personer som trives med kundekontakt og som ser det som en positiv utfordring å kombinere myndighetsrollen med tjenesteyting. 

Arbeidssted er Lanner kontrollstasjon, Arendal, Porsgrunn. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Kontroll av tungtransport på veg til alle døgnets tider
 • Sikre sjåfører et godt arbeidsmiljø
 • Bidra til like konkurransevilkår i transportnæringen
 • Ivareta miljøet og bevare vegkapitalen
 • Sørge for god trafikkavvikling
 • Informasjon og veiledning til transportnæringen
 • Saksbehandling av kjøretøysaker

 

Kvalifikasjonskrav

Som inspektør: kreves utdanning som fagarbeider (bilmekaniker med fagbrev) eller annen relevant utdanning. 

Det er ønskelig med god allsidig praksis fra en eller flere oppgaver tillagt stillingen

Som kjøretøyingeniør: kreves utdanning fra universitet eller høgskole, min. 3 år. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

Førerkort klasse B er en forutsetning, og man må oppfylle kravene for å oppnå de øvrige førerkortklasser. Det må påregnes noe beredskapsarbeid i forbindelse med tjenesten. Gode data ferdigheter er også ønskelig.

 

Personlig egnethet

Vi er ute etter en person med initiativrik, engasjert og med godt humør. Vi vil vektlegge evnen til å arbeide godt under press, samtidig som man kan arbeide systematisk og nøyaktig etter gjeldende regelverk. Evne til god kundebehandling og som er god til å kommunisere både skriftlig og muntlig er en forutsetning. Det forutsettes genuin interesse for kjøretøy og bilfaglige spørsmål. Det er viktig for oss med personer som kan arbeide selvstendig og målrettet.  

 

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

 

Vi kan også tilby:

 • Gode muligheter for faglig utvikling 
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 
 • Reise og kostgodtgjørelse etter statens regulativ 
 • Gunstig pensjonsordning med 2% innskudd til Statens pensjonskasse
 • Videreutdannelse innen Trafikant og Kjøretøystudiet (TKS) p.t. ved UiA
 • Stillingene lønnes i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk

Kontaktpersoner

Harald Aspheim
Leder av kjøretøyenheten i Nedre Telemark

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger