KBN styrker sitt forsvar på IT-sikkerhet, vil du bli med?

Senior Security Operations Manager

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi trenger en IT-sikkerhetsleder som faglig kan lede og videreutvikle sikkerhetsarbeidet og styrke vår forsvarsevne framover. Hovedoppgaven er å forebygge, oppdage og håndtere trusler for å sikre at KBN fortsetter å levere på vårt samfunnsoppdrag med å finansiere morgendagens lokalsamfunn.

Stillingen er nyopprettet, tilhører 1.forsvarslinje og rapporterer til Head of IT.

Du kan bli en del av

 • Et selskap som mener alvor med å bidra til det grønne skiftet
 • En profesjonell kredittgiver anerkjent blant investorer og kunder
 • Sterke fagmiljøer som jobber bredt
 • Relativt liten organisasjon med raske beslutningsveier og korte rapporteringslinjer

Vi tilbyr deg

 • Faglige utfordringer
 • Tid og penger til faglig utvikling og kompetanseheving
 • Et trivelig og faglig sterkt miljø bestående av både faste ansatte og innleide konsulenter
 • Mulighet til å ta betydelig ansvar og stor eksponering mot hele virksomheten
 • Vi har gode tradisjoner for å gjøre aktiviteter utenom jobb organisert av vår egen aktivitetsgruppe «Sport og Sprell»
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser, pensjonsordning og forsikringsvilkår
 • Sentral beliggenhet i Vika med treningsrom i kjelleren og sykkelparkering
 • Hybrid arbeidssted (på kontoret og remote) 
 • Firmahytte på Skeikampen og firmaleilighet i Kragerø
 • Egen kantine med sunn mat  

For å lykkes i rollen, tror vi at

 • Du trives med endring og de mulighetene det gir deg 
 • Du bidrar gjerne utover egne kjerneoppgaver  
 • Liker å ta initiativ  
 • Du ser dine oppgaver i en større sammenheng
 • Liker å skape gode relasjoner  
 • Tør å utfordre, både deg selv og dine kolleger  

Hva skal du gjøre?

 • Videreutvikle våre metoder, ressurser, kompetanse og tjenester innen området IT- og cybersikkerhet, herunder innebygget sikkerhet for egenutviklede løsninger
 • Operativt ansvarlig og utførende for gjennomføring av forebyggende og avdekkende tiltak
 • Bevisstgjøre ansatte innen cybersikkerhet, og bidra til å etablere en enda sterkere sikkerhetskultur
 • Utøve etterlevelse av interne og eksterne krav til sikkerhet, og finne gode tiltak på etablerte retningslinjer
 • Videreutvikle sikkerhetsdokumentasjon, planverk og retningslinjer innenfor området
 • Gjennomføre sikkerhetsrevisjoner, ROS-analyser og sikkerhetsvurderinger av utkontrakterte tjenester
 • Lede håndtering av ev. pågående hendelser, og støtte kriseledelsen på forespørsel

Hvem ønsker vi oss

Vi søker deg som har mastergrad innenfor informasjonssikkerhet, cybersikkerhet, infrastruktur eller lignende med erfaring fra sikkerhetsarbeid og sikkerhet innenfor bank og finans.

Du har jobbet med inntrengningstester og har erfaring med utnyttelse av sårbarheter, etisk hacking, programmering, reverse engineering og privilege eskalering.

Du har kunnskap om sikkerhetsstandarder som ISO 27000-serien, CIS controls, MITRE ATT&CK eller lignende og sertifiseringer som CISSP, CISA, SISM eller SSCP.

Du har prosjekt-/fagledererfaring og dyp kunnskap om fagområdet, i tillegg til god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk. Gode kommunikasjonsevner og relasjoner til interessenter med ulik kompetanse på sikkerhet er avgjørende for å lykkes i rollen.

Du bidrar gjerne utover egne kjerneoppgaver og ser dine oppgaver i en større sammenheng der du klarer å balansere kost/nytte gitt bankens risikoappetitt.

Ta kontakt ved spørsmål

Ansvarlig for denne ansettelsen er Head of IT Harald Saksvik, hasa@kbn.com, mob +47 951 72 355

KBN foretar, gjennom en ekstern partner, bakgrunnssjekk av prioriterte kandidater for å verifisere riktighet av CV og tilgjengelig kandidatinformasjon

Stillingens natur fordrer at kandidater må undertegne taushetserklæring før ev. intervjuer.

Kontaktpersoner

Harald Saksvik
Head of IT
E-postadresse: hasa@kbn.com
Telefonnummer: +47 951 72 355

Hvem er Kommunalbanken AS?

KBN er en liten organisasjon som forvalter store verdier med et langsiktig perspektiv. Som et av Norges største finansforetak, med samtlige kommuner som kunder, ønsker vi å fremme bærekraftige lokalsamfunn og finansiere det grønne skiftet.