Kategoriansvarlig IT og teknisk utstyr

Stillingsbeskrivelse

Er du en dyktig innkjøper med interesse for IT og teknologi? 

Da trenger vi deg til vårt innkjøpsteam i Avinor, hvor du samtidig kan være med å utvikle fremtidens luftfart! 

Som kategoriansvarlig for IT og teknisk utstyr får du et vidt spekter av vare-/tjenesteområder og markeder å forholde deg til, med stort innslag av komplekse vareleveranser, og et begrenset antall leverandører. Stillingen er både faglig og operativ, med daglig prioritering av oppgaver og samlet oversikt over behovene innenfor din kategori som sentrale ansvarsområder. 

Du blir en sentral del av avdeling Operativt innkjøp, som til daglig sitter på Gardermoen og består av 14 medarbeidere, fordelt på tre kategorier. Avdelingen gjennomfører eller bistår i anskaffelser på alle nivåer i Avinor.  

Viktige arbeidsoppgaver: 

 • Fagansvar for kategori 
 • Løpende rådgivning og veiledning 
 • Gjennomføring av anskaffelser 
 • Avtaleoppfølging 
 • Bistå avtaleeier med kontraktsoppfølging 
 • Bidra med implementering/bruk av avtaler 
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av innkjøpsfunksjonen

Kvalifikasjoner: 

 • Høyere relevant utdanning på universitets-/høgskolenivå. Relevant erfaring innen offentlige anskaffelser eller anskaffelsesprosesser i en større organisasjon kan kompensere for manglende formell utdanning. 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på engelsk og norsk 
 • God kjennskap til og erfaring fra gjennomføring av anskaffelser innen relevante fagområder 
 • Bred erfaring fra komplekse anskaffelser innen gjeldende regelverk, med gode resultater 

Hvis du i tillegg har hatt lederansvar, enten som team- eller fagleder, er det en fordel, men ingen forutsetning. 

Vi søker deg som trives i en hektisk hverdag, hvor effektivitet, nøyaktighet og stor arbeidskapasitet er nødvendig for å lykkes. Du er proaktiv, selvstendig og engasjerende, samtidig som du er en god lagspiller og inspireres av å skape resultater sammen med andre. Din evne til å skape tillit og bygge gode relasjoner, både internt og eksternt, blir helt sentralt. Vi ser etter deg som er forretningsorientert, med god økonomisk forståelse, sammen med interesse for digitalisering og utnyttelse av ny teknologi.  

Avinors verdier åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert er viktige i arbeidshverdagen og vektlegges i vår vurdering av deg som kandidat. 

Vi tilbyr et godt og faglig utviklende arbeidsmiljø i moderne lokaler i Flyporten, helt inntil Oslo lufthavn. Avinor kan tilby konkurransedyktig lønn, gode velferdsordninger og meget gode forsikrings- og pensjonsordninger. 

Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. 

Kontaktpersoner

Jan Egil Myhre
Rådgiver, Habberstad
Telefonnummer: (+47) 908 92 522

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger