Kategoriansvarlig IT og teknisk utstyr

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Som kategoriansvarlig for IT og Teknisk utstyr får du et vidt spekter av vare- og tjeneste områder og markeder å forholde deg til, med stort innslag av svært komplekse vareleveranser, og et begrenset antall leverandører.  Som kategoriansvarlig skal du holde oversikt over arbeidet som utføres innenfor ditt team. Du skal fordele oppgaver basert på kompetanse og kapasitet, og du skal være faglig støtte for teamet ditt. Kategoriansvarlig er i hovedsak en operativ funksjon og vi ser derfor etter deg som har erfaring fra anskaffelser, gjerne fra kjøp av komplekse varer og tjenester, - og som gjerne krever utvikling eller tilpasning. Kategorien vil omfatte blant annet IT, bagasjehåndteringssystemer, røntgenmaskiner, rullende materiell/kjøretøy, plass-, brann- og redningstjenester.

Du kan gjennomføre og lede forhandlinger og oppnår gode resultater. Du vil være med å skape gevinster for Avinor ved å gjennomføre og bidra til å forbedre våre prosesser. Avdeling Operativt innkjøp består av 14 medarbeidere fordelt på tre kategorier. Vi gjennomfører eller bistår i anskaffelser på alle nivå i Avinor. Innkjøp består av strategisk, operativt og prosjektanskaffelser.  

Viktige arbeidsoppgaver:

 • Fagansvar for kategori 
 • Løpende rådgivning og veiledning 
 • Gjennomføring av anskaffelser 
 • Avtaleoppfølging 
 • Bistå avtaleeier med kontraktsoppfølging 
 • Bidra med implementering/ bruk av avtaler 
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av innkjøpsfunksjonen 

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 • Høyere relevant teknisk/økonomisk/juridisk utdanning på universitets- / høgskolenivå (Relevant erfaring innen offentlige anskaffelser, eller anskaffelsesprosesser i en større organisasjon kan kompensere for manglende formell utdanning) 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, engelsk og norsk
 • Særdeles god kjennskap til og erfaring fra gjennomføring av komplekse anskaffelser innen kategoriens ansvarsområde
 • Bred erfaring og gode resultater fra svært komplekse anskaffelser innen gjeldende regelverk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, engelsk og norsk

Bør-krav:

 • Særdeles god kjennskap til og erfaring fra gjennomføring av komplekse IT anskaffelser, og Statens standardavtaler for dette.
 • Ledererfaring 

Personlige egenskaper:  

 • Proaktiv og selvstendig  
 • Initiativrik, engasjert og tillitsskapende   
 • Nøyaktig  
 • Gode formidlingsevner muntlig, skriftlig og i presentasjon  
 • Inspirerer og skaper resultater gjennom andre   
 • Forretningsorientert og god økonomisk forståelse  
 • Effektiv/stor arbeidskapasitet  
 • Interesse for digitalisering og utnyttelse av teknologi  

Vi tilbyr: 

 • Godt arbeidsmiljø 
 • Faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter 
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger 

Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. 

I Avinor jobber vi etter verdiene åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert.  

Bli med å utvikle fremtidens luftfart. 

Kontaktpersoner

Joachim Jacobsen
leder Operativt innkjøp
Telefonnummer: +4799289988

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger