Kart- og oppmålingsingeniør - Teknisk sektor

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. mai, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi har ledig fast 100% stilling 

Sektoren er delt inn i 3 avdelinger - brann og redning, plan og miljø og VVA med ca 34 årsverk. 

Om stillingen

 • Hovedarbeidsoppgaver/-områder:
 • Utføre oppmålingsforretning etter matrikkelloven
 • Matrikkelføring
 • Ajourføring av kommunens kart- og planverk
 • Rettledning til publikum 

Krav til kompetanse

 • Utdanning på høyskolenivå, fortrinnsvis innenfor fagområde oppmåling og geomatikk. 
 • Må ha førerkort kl. B

Ved manglende kvalifiserte søkere, vil relevant kompetanse bli vurdert.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med oppmålingsforretning og saksbehandling etter matrikkelloven
 • Erfaring med Gemini og Norkart programvarer 
 • Matrikkelførerkurs er en fordel
 • Kompetanse innen eiendomsrett/tingsrett
 • Erfaring med tegning og vedlikehold av reguleringsplaner vil være en fordel.

Personlige egenskaper vil vektlegges 

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Utviklende og spennende stilling der få dager er like
 • Et godt fagmiljø
 • Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement
 • Vi kan være behjelpelig med barnehageplass

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.

Du må oppgi minimum to referanser (navn og kontaktinformasjon) i kompetanseregistreringen.

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved Intervju /frammøte.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør  Offentlighetslovens § 25.

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1.

Søknad sendes

 • Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema.
 • Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet knyttet til aktuell stilling - se "ledige stillinger"  www.hadsel.kommune.no.
 • Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. 
 • Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt.
 • Originale attester og vitnemål må bringes med til evt. intervju eller fremvises etter nærmere avtale.

Er du intern søker? 

Er du fast eller midlertidig ansatt, eller har arbeidet i Hadsel kommune etter oktober 2012 skal du ikke opprette ny bruker, men klikk "glemt passord" når du skal logge på for å skrive søknad. Bruk den eposten du har registret i  kommunens personalsystem. Ved behov kontakt kommunes lønn/personalavdelingen for å registrere eller endre din  epostadresse.

Dersom du har behov for hjelp til søknadsprosessen kan du kontakte kommunens service- og informasjonstorg 

 Vår ref. 746

Kontaktpersoner

Katja Poriaz-Hjertaas
Telefonnummer: 76164140
Mobil: 91148545
Kommunens service- og informasjonstorg
Telefonnummer: 76 16 40 00
Øyvind Stensø Skjørholm
Teknisk sjef
Telefonnummer: 45261834

Hvem er Hadsel kommune?

Dette er vår visjon! I sentrum av øyriket Vesterålen og Lofoten er vår kommune et godt sted å bo. Vi har et godt tjenestetilbud, og et velfungerende kultur- og næringsliv som fundament i det gode liv vi lever. I et  hav av muligheter.

Visjonen skal være vår ledesnor, og den holdning visjonen representerer skal gjennomsyre det vi sier og gjør. Alltid.

Kommunens kjerneverdier er engasjert - samlende - kreativ - raus - effektiv.

Hadsel kommune ligger helt sør i Vesterålen, som en perle i grenseland mellom Vesterålen og Lofoten. 

Kommunens 574 kvadratkilometer er fordelt på fire øyer: Hadseløya, Austvågøya, Langøya og Hinnøya.

Hadsel har om lag 8100 innbyggere per 1. januar 2015. Av disse bor om lag tre fjerdedeler på Hadseløya. Her ligger kommunens administrasjonssenter Stokmarknes og tettstedet  Melbu.