Kart og Byggesak - Ingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Pga. stor arbeidsmengde er det opprettet en ny 100 % stilling som ingeniør innenfor kart og oppmåling. Stillingen er tillagt varierte og utfordrende oppgaver innenfor fagområdet. Ringsaker har felles kartplattform sammen med de andre kommunene på Hedmarken gjennom GIS på Hedmarken. Vi benytter programvare fra Norkart Geoservice AS.

Vi søker deg som vil bidra med din kompetanse innenfor fagområdet og som ønsker å jobbe med utfordrende oppgaver i et dynamisk, trivelig og uformelt miljø. Som ansatt i Ringsaker kommune blir du en del av et engasjert og fremtidsrettet fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap, og jobber tett sammen. Du får mulighet til å påvirke og bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Kart og byggesak har 19 årsverk, hvorav 5 innenfor kart og oppmåling. Arbeidsområdet for enheten omfatter kart og oppmåling, byggesaksbehandling, avløp fra spredt bebyggelse og eiendomsskatt. Kart og byggesak har sine kontorer i Brumunddal.

 

Arbeidsoppgaver

 • Oppmålingsforretninger i henhold til matrikkelloven
 • Føring av matrikkelen
 • Behandling av delingssaker etter plan- og bygningsloven
 • Annet kart- og oppmålingsarbeid
 • Stillingen kan også bli tillagt andre arbeidsoppgaver som f.eks.: 
  • Behandling av seksjoneringssaker etter seksjoneringsloven
  • Adresseringsarbeid

 

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller masterutdanning med vekt på kart- og oppmålingsfag eller annen tilsvarende relevant utdanning
 • Gode kunnskaper om IT/GIS
 • Gode samarbeidsevner og serviceinnstilling
 • Strukturert og selvstendig arbeidsstil
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B

Erfaring fra privat eller offentlig oppmålingsarbeid og personlig egnethet tillegges vekt. Likeens kunnskap om matrikkellov, plan- og bygningslov samt erfaring med bruk av geodata og oppmålingsutsyr.

Enheten disponerer to tjenestebiler, men det kreves at det stilles privat bil til disposisjon i tjenesten. Tjenestekjøring godtgjøres etter statens satser. Ansatte i Ringsaker kommune som kjører mer enn 1500 km/år med bruk av privat bil i tjenesten godtgjøres for tiden med kr 1,- i kompensasjon i tillegg til ordinær kilometergodtgjøring.

 

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjonsordninger.

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Attester og vitnemål medbringes ved eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Kontaktpersoner

Atle Ruud
Kart- og byggesakssjef
Telefonnummer: 62 33 51 34
Mobil: 480 75 074
Tore
Hermansson
Telefonnummer: 62 33 51 40
Mobil: 970 27 079

Hvem er Ringsaker kommune -?

Ringsaker kommune er med sine 34.000 innbyggere og 1280 kvadratkilometer den klart største kommunen i Innlandet. Ringsaker er kjent som Prøysenkommunen, som matkommunen og som næringskommunen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Sjusjøen har Norges beste skiløyper og kan innfri hyttedrømmen. De koselige småbyene Brumunddal og Moelv er i vekst, og det er et variert og mangfoldig botilbud i kommunen. Det er gode oppvekstmiljø og en tydelig satsing på økt læringsutbytte i skolen. Vil du jobbe i Norges mest offensive kommune? Som arbeidstaker i Ringsaker, blir du en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer.