Kabelavdelingen i Statnett søker engasjert medarbeider med høyspenning kabelkompetanse til utfordrende og spennende prosjekter

Rådgiver eller senior rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Til våre prosjekter trenger vi flere dyktige og engasjerte medarbeidere med høyspenning kabelteknisk bakgrunn, primært innen beregninger, kabeldesign, kabelproduksjon samt prosjektoppfølging. Arbeidsoppgavene i avdelingen er varierte, og Statnetts satsing på digitalisering bidrar til mange spennende oppgaver.

Kabelavdelingen i Statnett utvikler og gjennomfører jord -og sjøkabelprosjekter nasjonalt og internasjonalt. Avdelingen har et anerkjent, bredt og sterkt kompetansemiljø innen høyspenning kabelteknologi for jord og -sjøkabler, samt operasjoner knyttet til installasjon. Stillingen har tilhørighet i seksjon for kabelteknologi som har kontor i Oslo og Sandnes.

Ønsker du å jobbe her? Da hører vi gjerne i fra deg! Teknologi og utvikling har ansvaret for kraftsystemutvikling, prosjektutvikling, kabelavdelingen og kabelprosjektene til Tyskland og England. Divisjonen har et konsernansvar for utvikling og implementering av ny teknologi. I tillegg er Forskning og utvikling (FoU) og Prosjektporteføljestyring en del av divisjonen.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Utføre kabeltekniske beregninger, analyser, økonomiske kalkyler og design basis for jord og – sjøkabelprosjekter
 • Utarbeide tekniske spesifikasjoner og veiledere for jord og -sjøkabelanlegg
 • Delta i kontrahering av jord og -sjøkabelanlegg. Herunder forespørselsdokumenter, evalueringer, forhandlinger, mm.
 • Oppfølging av kabelleverandør i prosjekter. Herunder oppfølging av engineering, produksjon, testing, installasjon, mm.
 • Noe reising må påregnes

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Sivilingeniør/ingeniør fra ett eller flere av følgende fagområder: elkraft, energi, produksjonsteknikk eller maskinteknikk. Erfaring fra tverrfaglig arbeid i større prosjekter, gjerne innen energisektor eller olje og gass.

 • Relevant og solid fagkompetanse og god helhetsforståelse
 • Interesse for og gode kunnskaper innen digitalisering/data/IKT
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk
 • Gode analytiske evner, en strukturert arbeidsform og er ansvarsbevisst     
 • Teamorientert og bidragsyter til det faglige og sosiale miljøet

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Kontaktpersoner

Carl Erik Hillesund
Avdelingsleder
Jon Ivar Juvik
Seksjonsleder

Hvem er Statnett?

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1400 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger