Jurister

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Statens vegvesen er nasjonal førerkortmyndighet og har ansvar for et omfattende regelverk innen føreropplæring, førerkort, yrkessjåføropplæring og utrykningskjøring.  I tillegg har vi faglig ansvar og registeransvar for data på dette området.

En effektiv og moderne førerkortadministrasjon er et viktig bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet. Vi har to fagseksjoner hvor juristene som skal tilsettes vil utføre oppgaver på tvers av seksjonene. Den ene seksjonen er rettet mot opplæringen som foregår på trafikkskolene, mens den andre har hovedansvar for utvikling og forvaltning av alle landets førerkorttjenester på våre trafikkstasjoner og på nett.

Arbeidssted er Bodø.

Arbeidsoppgaver

Sammen med seksjonens øvrige jurister skal du jobbe med:

 • lov- og forskriftsarbeid i tilknytning til vegtrafikkloven
 • implementering og praktisering av EØS-regelverket på områder vi har ansvar for
 • bidra i saksbehandling i egen avdeling og i samarbeid med trafikkstasjonene

Hovedfokus vil de neste årene være å tilrettelegge for digital samhandling. Som eier av mange datasystemer med personopplysninger vil det også være oppgaver i forhold til personvernlovgivning, offentleglova m.m. i tillegg til å bistå fortløpende med juridiske vurderinger knyttet til systemutvikling.

Kvalifikasjonskrav

Vi ser etter deg som har juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap, gjerne med fordypning i/eller erfaring fra arbeid med EØS-rett og GDPR.  Arbeidsoppgavene krever at du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi ønsker oss medarbeidere som

 • er resultatorienterte, effektive og systematiske
 • har fokus på gjennomføring og god kvalitet
 • samarbeider godt med andre, men også har evne til å jobbe selvstendig
 • er positive, initiativrike og løsningsorienterte
 • liker vind og regn

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingene?

Ta kontakt med seksjonsleder Synnøve Vebostad på tlf. 995 49 262

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger