Jurister

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. april, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om oss 

Statens vegvesen ser etter deg som vil jobbe med juridiske problemstillinger etter veglova og vegtrafikkloven. Veg- og trafikkjuridisk trenger to jurister hvorav en med erfaring innenfor offentlig forvaltning og med kompetanse innenfor lov- og forskriftsarbeid, og en jurist med kortere fartstid eller nyutdannet. I tillegg har vi ledig et vikariat på ett år. Alle stillingene har arbeidssted på Brynseng i Oslo. Gjennom arbeidet i avdelingen vil du være med på å påvirke regelverksutviklingen i Statens vegvesen.

Veg- og trafikkjuridisk er en avdeling som hører til Myndighet og regelverk i Vegdirektoratet og med ansvar for veglova og vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter. Veg- og trafikkjuridisk ble opprettet som en ny avdeling 1.1.2020 da Statens vegvesen ble omorganisert med divisjoner og et Vegdirektorat. Vi er inne i en spennende utvikling der vi er med på å forme avdelingen og grensesnittet mot andre avdelinger og mot divisjonene. Avdelingen består per i dag av 15 medarbeidere hvorav hovedtyngden er jurister.

Arbeidsoppgavene på avdelingen er:

 • Klagebehandling for vedtak fattet i divisjonene i Statens vegvesen
 • Saksbehandling førsteinstansvedtak
 • Utredninger og høringer av regelverk innenfor veglova og vegtrafikkloven
 • Bistå avdelingene på Myndighet og regelverk med juridiske utredninger og spørsmål

Ansvar og arbeidsoppgaver

Ansvar og arbeidsoppgaver for erfaren jurist:

 • Saksbehandling innenfor enhetens ansvarsområder
 • Delta i, eller lede regelverksprosjekter og andre utredningsoppgaver
 • Ha en koordinerende rolle for avdelingen og bistå i arbeidet opp mot andre avdelinger
 • Juridisk relaterte oppgaver innenfor hele Myndighet- og regelverk sitt område må kunne påregnes
 • Kontakt med Statens vegvesens divisjoner, andre etater og organisasjoner

Ansvar og arbeidsoppgaver for de øvrige stillingene:

 • Hovedsakelig saksbehandling innenfor avdelingens ansvarsområder, særlig klagesaker relatert til fagområdet Trafikant og kjøretøy
 • Andre juridisk relaterte oppgaver innenfor hele Myndighet og regelverk sitt område
 • Kontakt med Statens vegvesens divisjoner, andre etater og organisasjoner

Kvalifikasjonskrav

Vi krever at du har mastergrad i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen. Du må ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk. Interesse for offentlig rett er ønskelig.

For stillingen som erfaren jurist kreves det i tillegg at du har erfaring fra lov- og forskriftsarbeid, og det er ønskelig at du har kunnskap om prosjektstyring. Det vektlegges også at du har kjennskap til veglova og vegtrafikkloven.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi legger vekt på at du

 • er en positiv lagspiller som tar initiativ og er løsningsorientert
 • samarbeider godt med andre og trives med å jobbe med flere oppgaver samtidig
 • har fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene selv med høyt tempo og frister
 • jobber selvstendig og strukturert

Vi tilbyr

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

Er du interessert?

Kontaktperson:

Nærmere opplysninger om alle stillingene får du ved å kontakte avdelingsdirektør Ingrid Heggebø Lutnæs på tlf. 951 32 255.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette. Vi ønsker at du i søknaden spesifiserer hvilken stilling du søker på.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 19.4.2020. Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20. Oppgi i søknaden hvilken stilling du søker på.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger