Jurister til utekontrollavdelingen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. juni, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingene

Utekontrollavdelingen i Statens vegvesen har en viktig rolle i arbeidet med økt trafikksikkerhet. Nå skal vi forsterke laget med to samfunnsengasjerte og dyktige jurister til utfordrende og spennende oppgaver. Stillingene er tilknyttet seksjon Fag Utekontroll og arbeidssted vil være Lillehammer, Hamar eller Gjøvik.

Seksjonen har ansvar for utvikling og forvaltning av regelverk knyttet til yrkestransport og kontroll av kjøretøy langs vei. Du vil jobbe mye tverrfaglig innenfor juss, kjøretøykrav og teknologi, og du er en viktig bidragsyter for kontrollørene ute langs veien.

Fag Utekontroll jobber også tett opp mot Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet.

Arbeidsoppgaver
  • Utredninger og regelverksutvikling innen yrkestransport- og kontrollområdet
  • Saksbehandling innenfor seksjonens ansvarsområder        
  • Utforme retningslinjer og instrukser for kontrollørene som jobber ute langs veien

 

Arbeidshverdagen er variert, og du vil ha utstrakt kontakt med vegvesenets operative seksjoner, andre etater og organisasjoner. Du vil ha mulighet til å delta i internasjonale arbeidsgrupper hvor du vil være vegvesenets representant. Det kan også være aktuelt å holde foredrag og kurs. 

Kvalifikasjonskrav

Mastergrad i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen er en forutsetning, gjerne med fordypning i EU/EØS-rett. Du må ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk.

Vi ønsker at du har kunnskap innen forvaltning og myndighetsutøvelse, og at du kjenner til vegtrafikk- og yrkestransportloven. Det vil også være en fordel med erfaring fra lov- og forskriftsarbeid, samt erfaring fra prosjektarbeid.

Det er en fordel med erfaring, men vi hører også gjerne fra deg som er nyutdannet.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Hvem er du?

Vi ser etter deg som tar initiativ og er løsningsorientert! Du jobber strukturert og selvstendig, men samtidig ser du verdien av godt samarbeid, og trives med å jobbe tverrfaglig. Du har en praktisk tilnærming til arbeidet ditt og evner å se helheten.

Om du i tillegg sørger for god kvalitet i dine leveranser, så er du akkurat den vi er på utkikk etter!

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer. Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingene?

Ta kontakt med seksjonsleder Roy H. Holm tlf. 901 75 558 / roy.holm@vegvesen.no eller rådgiver Kamilla Mjøs tlf. 481 29 075 / kamilla.mjos@vegvesen.no.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger