Jurister til Seksjon kjøretøy teknisk

Stillingsbeskrivelse

To jurister til seksjon for Kjøretøy teknisk

Seksjon kjøretøy teknisk søker 2 jurister til å arbeide med juridiske problemstillinger innenfor kjøretøygodkjenning og internasjonalt regelverk. Seksjonen har ansvar for å implementere og forvalte EØS-regelverket for godkjenning av kjøretøy, samt etablere nasjonale regler på området.

Kontorsted for stillingene vil være Drammen. Det må påregnes noe reisevirksomhet til Oslo.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Utredninger og juridiske avklaringer innenfor kjøretøygodkjenningsområdet
 • Saksbehandling i enkeltsaker innenfor divisjonens ansvarsområder
 • Rådgiving konkret og generelt innenfor divisjonens ansvarsområder
 • Juridisk relaterte oppgaver innenfor hele trafikant- og kjøretøydivisjonens ansvarsområde må også kunne påregnes
 • Kontakt med andre enheter i Statens vegvesen, andre etater og organisasjoner

Ønskede kvalifikasjoner

 • Mastergrad i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • God kunnskap innen forvaltning og myndighetsutøvelse
 • God skriftlig og muntlig norsk formuleringsevne
 • Erfaring fra lov- og forskriftsarbeid er ønskelig, og det er en fordel om du har erfaring med EU/EØS-rett.

Vi søker deg som

 • Er positiv, initiativrik og løsningsorientert
 • Samarbeider godt med andre og trives med å jobbe tverrfaglig
 • Har fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene
 • Er flink til å prioritere samtidig som du ser helhet og sammenheng

Vi kan tilby

 • Utfordrende oppgaver og mulighet til å skape et spennende fagmiljø
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Lønn fastsettes i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk.

Annet om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Kjøretøy teknisk – Håkon Rosendahl, tlf. 41435467.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en», men som ellers fyller kvalifikasjonskravene for stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet om dette.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger