Jurister til seksjon Fag Tilsyn

Stillingsbeskrivelse

3 jurister ved seksjon Fag Tilsyn

Seksjon Fag Tilsyn søker 3 jurister til å arbeide med juridiske problemstillinger innenfor fagområdet tilsyn med verksteder og kjøreskoler. Seksjonen har hovedsakelig ansvar for å forvalte og håndheve den nasjonale godkjennings- og godkjenningsordningen for verksteder, kontrollorgan for periodisk kjøretøykontroll og kjøreskoler. I tillegg er vi tillagt oppgaver med markedstilsyn på kjøretøy. Stillingene vil også kreve kunnskap på personvernområdet, samt implementering av EØS-bestemmelser i norsk regelverk. Det må påregnes noe reising.

Kontorsted for stillingene vil være Arendal.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Utredninger og juridiske avklaringer innenfor godkjenning og tilsyn med verksteder og kjøreskoler, samt markedstilsyn
 • Juridisk bistand tilknyttet avtaler og drift av våre datasystemer
 • Kontakt med andre enheter i Statens vegvesen, andre etater og organisasjoner
 • Rådgiving konkret og generelt innenfor divisjonens ansvarsområder
 • Juridisk relaterte oppgaver innenfor hele trafikant- og kjøretøyavdelingen ansvarsområde må også kunne påregnes

Ønskede kvalifikasjoner

 • Mastergrad i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • God kunnskap innen forvaltning og myndighetsutøvelse.
 • God skriftlig og muntlig norsk formuleringsevne
 • Erfaring fra lov- og forskriftsarbeid er ønskelig, og det er en fordel om du har kunnskap om personvern og erfaring fra implementering av EØS-bestemmelser i norsk regelverk.

Vi søker deg som

 • Er positiv, initiativrik og løsningsorientert
 • Samarbeider godt med andre og trives med å jobbe tverrfaglig
 • Har fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene
 • Er flink til å prioritere samtidig som du ser helhet og sammenheng

Vi kan tilby

 • Utfordrende oppgaver og mulighet til å skape et spennende fagmiljø
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Lønn fastsettes i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk.

Annet om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Fag Tilsyn – Sigve Austenå, tlf 47351848

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en», men som ellers fyller kvalifikasjonskravene for stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet om dette.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger