Jurist

Anskaffelsesrådgiver/jurist

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Seksjon for Anskaffelser har ledig to faste stillinger som jurist. Vi trenger engasjerte og erfarne jurister i rollen som anskaffelsesrådgiver. Anskaffelsesseksjonen har per i dag 12 årsverk og er en del av avdelingen Juridisk og anskaffelser i divisjonen Fellesfunksjoner. Seksjonen har medarbeidere med kontorplass på flere lokasjoner.

Seksjonen er en nasjonal kompetanseenhet for alle anskaffelser innen varer og tjenester i Statens vegvesen. Seksjonen skal bistå med fagkompetanse innen anskaffelsesområdet og skal legge til rette for at budsjetteier får den bistand som er nødvendig i anskaffelsesprosessen.  

 

Som anskaffelsesrådgiver vil ditt ansvar være å bistå alle divisjonene med anskaffelsesledelse og arbeidsoppgaver i den enkelte anskaffelsesprosess. Du skal i samarbeid med budsjetteier bidra til at Statens vegvesen får gode forutsetninger for etterlevelse av gjeldende regelverk, en enhetlig praksis og tar med seg erfaringsoverføring og læring i senere anskaffelser.

Kontorsted for disse stillingene vil være Moss, Lillehammer eller Bergen.

Ditt ansvar, din rolle og arbeidsoppgaver vil være:
 • Du vil være en av flere jurister i seksjonen som bistår egen seksjon med anskaffelsesfaglig juridisk bistand og råd, i tillegg til oppdragsgivere på tvers i hele Statens vegvesen.
 • Du vil være anskaffelsesleder for anskaffelsesprosessene for varer og tjenester – fra planlegging til signering av kontrakt (inklusiv noe bistand til kontraktsoppfølging)
 • Du vil være en anskaffelsesfaglig rådgiver, veileder og støtte til fagavdelingene i hele anskaffelsesprosessen
 • Du vil delta aktivt i forbedringsarbeid, kategoriarbeid og anskaffelsesstrategier
 • Du vil bidra til beste praksis og være en profesjonell leverandør ovenfor våre kunder internt, samt en profesjonell aktør ovenfor eksterne leverandører
 • Du vil delta i jobben med leverandørutvikling
 • Du vil være en aktiv deltaker i jobben med analyser, strategier og planer for anskaffelser
 • Du vil aktivt bistå og gi råd til utarbeidelsen av konkurransegrunnlag og alle anskaffelsesdokumenter
 • Du vil bidra med kvalitetssikring av konkurransegrunnlag og kvalitetssikring av evaluering av tilbud, som kvalitetskontroll ovenfor dine kollegaer
 • Du vil delta på leverandørmøter og i leverandørdialog, samt i kontraktsforhandlinger.
 • Du vil ha rollen som bruker av KGV og KAV i de anskaffelsesprosessene du får ansvaret for

Andre oppgaver innenfor seksjonen sine arbeidsområder kan også være aktuelle.

Kvalifikasjonskrav

Om deg:

Det er krav til høyere utdanning og relevant erfaring innen fagområdet offentlig anskaffelser.

Det kreves juridisk embetseksamen (Cand.jur eller master i rettsvitenskap). Et godt juridisk skjønn med evne til å reflektere rundt rettslige problemstillinger og se løsninger er en viktig kompetanse som vi ønsker at du har.

Stillingen krever at du har god skriftlig formuleringsevne på norsk og gjerne engelsk.

Vi ønsker at du har erfaring og interesse innen offentlige anskaffelser. Og at du har erfaring og interesse for forhandlinger, bruk av anskaffelser som et strategisk virkemiddel og har erfaring fra digitale anskaffelsesprosesser.

Vi ønsker at du er initiativrik, har pågangsmot og er samfunnsinteressert og kan se din rolle i samfunnet der du som anskaffelsesrådgiver/jurist bidrar med å forvalte tildelte midler og utfører oppgaver på vegne av det offentlige. Du har gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig, og trives med å drive prosesser og jobbe i tverrfaglig samarbeid.  Videre må du trives med å være anskaffelsesleder og kunne dele kompetanse med andre. Du må trives med å jobbe i et høyt tempo med fokus på gjennomføring og god kvalitet selv med høyt tempo, frister og parallelle oppgaver.

Vi vil også legge vekt på at du har god gjennomføringsevne og jobber selvstendig og strukturert.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; profesjonell, inkluderende og fremtidsrettet.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Vi kan tilby:

Et hyggelig arbeidsmiljø med tverrfaglig og varierende kompetanse.

Et stort spekter av interessante tverrfaglige oppgaver og juridiske problemstillinger innen offentlige anskaffelser.

En god mulighet for spesialisering der du kan utvikle eller videreutvikle dine interesser og spesialfelt innen anskaffelser.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Line Rognstad på tlf. 917 02 423.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger